Vaško jedro bo dobilo novo podobo

23.9.2021

Občina je na javnem razpisu ministrstva za kulturo pridobila nepovratna sredstva za ureditev prireditvenega prostora na območju arheološkega najdišča v središču Poljan.

Na območju vaškega jedra Poljan je starodavno arheološko najdišče stavbne dediščine, ki sega najmanj v 11. stoletje, so pojasnili na občini in dodali, da je na tem mestu od začetka 18. stoletja stala mogočna cerkev sv. Martina, ki je bila po drugi svetovni vojni porušena. Manjši del arheološkega najdišča so že raziskali v letu 2008 ob gradnji ceste skozi naselje, ko so našli temeljni posvetitveni kamen baročne cerkve z letnico 1710, zapisom in medaljonoma. Letos pa so na občini uspešno kandidirali za sredstva ministrstva za kulturo, ki jim je odobrilo 325 tisoč evrov nepovratnih sredstev oziroma osemdeset odstotkov upravičenih stroškov ureditve zunanjih prireditvenih prostorov na območju vaškega jedra Poljan, je pojasnila direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec. 

Projekt zajema dokončanje arheoloških raziskav s predstavitvijo najdb stavbne dediščine, zunanje ureditve in nakup potrebne opreme. "Že v letu 2008 je bila pri izkopavanjih odkrita romanska apsida iz 11. stoletja ter več kostnic in pokopališče iz predromanske dobe. To dokazuje, da so na tej lokaciji naši predniki najmanj tisočletje gradili in obiskovali svete hrame," je pojasnila Elizabeta Rakovec. Prvega septembra pa so ponovno stekle arheološke raziskave pod vodstvom arheologinje Marije Ogrin. "Vreme nam je bilo naklonjeno, tako da smo zelo hitro odkrili prve ruševinske plasti in smo že naleteli na prve grobove, za zdaj smo jih evidentirali osem," je razložila pretekli teden. Odkrili so že tudi na ostanke še starejše gotske cerkve. "Ko so gradili baročno cerkev, so namreč gotsko porušili, a med ruševinami je mogoče opaziti gotske elemente." Najdbe bodo očistili ter jih poskušali v prihodnje ustrezno predstaviti, treba pa jih bo tudi primerno vzdrževati, je opozorila Marija Ogrin. Za zdaj pa še ostaja neznanka stopnja ohranjenosti stavbne dediščine pod objektom opuščene Mercatorjeve trgovine, je pojasnila Elizabeta Rakovec. "V juliju odkupljeni objekt trgovine je še pred zaključkom arheoloških raziskav predviden za rušitev, obstoječa gostinska dejavnost pa se preseli na začasno lokacijo severno od arheološkega najdišča."

Kot so pojasnili na občini, projekt predstavlja le manjši del širšega koncepta preureditve vaškega jedra Poljane in pomeni realizacijo dolgoletnih načrtov po primerni predstavitvi bogatega in spomeniško zaščitenega arheološkega najdišča v središču Poljan, za kar pa zaradi poplavne ogroženosti vse do realizacije protipoplavnih ukrepov ni bilo mogoče dobiti potrebnih soglasij pristojnih ustanov. Potekajo tudi usklajevanja z zavodom za varstvo kulturne dediščine za prestavitev Šubičeve freske Poljanska vstaja in Jovanovičevega lesenega kipa. "Posebna projektna skupina za ureditev vaškega jedra Poljan je soglasno podprla predlog za selitev k spomeniku NOB, ki se v ta namen posebej preuredi," je pojasnila Elizabeta Rakovec in dodala, da si tako ob projektu želijo učiti spoštovanja drugače mislečih in takšno sporočilo gojiti tudi za zanamce, da se bodo lahko učili iz dejanj svojih prednikov. "Predvsem pa želimo razviti zgodbo močnega sporočila o pomniku miru, ki bi presegala zgolj sfero kulturne dediščine, sodobnega obiskovalca vabila k refleksiji ter tako ustvarjala simbol sodobne sinergije iz izročil raznolikih zgodovinskih obdobij, svetovnih nazorov in ustvarjalnih presežkov rojakov Poljancev."

Mateja Rant