Vstopili v zeleno shemo slovenskega turizma

23.4.2020

Občina Gorenja vas - Poljane za razvoj trajnostnega turizma

Vsi smo se že srečevali z okoljsko ozaveščenostjo in okoljsko problematiko. V naši lokalni skupnosti želimo delovati skladno s trajnostnim razvojem tudi na področju turizma. Da bi sledili cilju razvoja trajnostnega turizma, se je občina odločila vključiti v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST), ki deluje v okviru Slovenske turistične organizacije (STO) in Svetovne turistične organizacije (UNWTO), ki deluje v okviru OZN.

Trajnostni turizem
UNWTO in Program OZN za okolje definirata, da se trajnostni turizem nanaša na vse trenutne in prihodnje gospodarske, socialno-kulturne in okoljske vidike razvoja. Za zagotovitev dolgoročnega trajnostnega razvoja je potrebno vzpostaviti ustrezno ravnotežje med vplivi turizma na okolje, zaposlenimi v turizmu, lokalnimi skupnostmi in turističnimi ponudniki.

Zelena shema
Občina Gorenja vas - Poljane se je odločila, da se pridruži petim destinacijam, ki so se prijavile na nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije (STO) za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, oziroma za vključitev v ZSST. Shema do danes združuje že 53 destinacij, 46 ponudnikov, štiri parke, dve turistični agenciji in eno atrakcijo z uspešno pridobljenim znakom Slovenia Green.
ZSST je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem. Shema, katere lastnik in upravitelj je STO, je namenjena tako destinacijam in zavarovanim območjem kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev, turističnim agencijam, atrakcijam in z letošnjim letom tudi restavracijam in plažam/kopališčem.
Občina Gorenja vas - Poljane se je pridružila destinacijam, ki svoje trajnostno poslovanje na področju turizma presojajo z uporabo mednarodnega orodja Green Destinations Standard, kar nam bo omogočilo tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost. Na poti do znaka Slovenia Green, ki bo predvidoma trajala do konca letošnjega leta, bomo prek različnih aktivnosti zbirali podatke o trajnosti našega turističnega razvoja ter osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in druge o pomenu trajnostnega turizma. V prvi polovici prihodnjega leta pa bomo s pomočjo ugotovitev in smernic pripravili še akcijski načrt ukrepov, s katerimi bomo trajnostno poslovanje v destinaciji nadaljnje izboljševali. Načrt se nato predlaga v potrditev tudi v občinskem svetu.
Takoj po vstopu v shemo smo v destinaciji že določili koordinatorico Kristino Bogataj iz Zavoda Poljanska dolina, ki bo odgovorna za izvedbo celotnega postopka. Sestavili bomo tudi 10-člansko zeleno ekipo, ki bo koordinatorju pomagala pri zbiranju podatkov ter pripravi in izvedbi potrebnih ukrepov.

Pričakovanja občine iz sheme
Med pričakovanimi rezultati vključitve v Zeleno shemo slovenskega turizma so zlasti izboljšanje kakovosti življenja za prebivalce v občini, še boljše povezovanje z lokalnimi ponudniki, pridobitev butičnega gosta, ki bo tukaj ostal dlje časa, spoznaval lokalno kulturo in kupoval lokalno ter pridobitev vsaj enega trajnostnega okoljskega znaka. Prav tako želimo minimalizirati količino odpadne vode, porabo elektrike, pitne vode in odpadkov ter izdelati lastni kodeks za turistično gospodarstvo in vodnike. Poseben cilj je tudi posodobitev Strategije razvoja turizma na škofjeloškem območju skupaj z drugimi občinami: Škofja Loka, Žiri in Železniki ter vzpostavitev ukrepov na podlagi vprašalnikov, ki jih bomo razdelili med občane, turistično gospodarstvo in turiste.
To je le nekaj pričakovanj, celotna analiza pa bo pokazala, kaj je še treba narediti, da bo naša občina delovala bolj trajnostno in postala bolje prepoznavna lokacija za butične turiste.

To lahko dosežemo le skupaj
Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu temveč na vseh področjih delovanja. Ne nazadnje so v tem procesu ključni tudi vsi prebivalci destinacije. Izrednega pomena je namreč, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki nas obiščejo.
Ne glede na trenutno situacijo si želimo nadaljnjega razvoja in zdaj imamo čas, da stopimo skupaj, poiščemo odgovore in se pripravimo na prihodnje scenarije.
V kolikor bi imeli kakršno koli vprašanje, zamisel, predlog, pobudo ali pa ste pripravljeni pomagati, pišite na zelena.shema@poljanskadolina.com, več pa si lahko preberete tudi na spletni strani Zavoda Poljanska dolina.

Več o Zeleni shemi slovenskega turizma si lahko preberete na spletni strani Slovenske turistične organizacije.

Kristina Bogataj

Fotogalerija