Znova urejeno kopališče Škribovc

25.3.2021

Med največjimi pridobitvami lanskega leta na Trebiji sta znova urejeno kopališče Škribovc in sanirani odsek ceste proti Stari Oselici.

V krajevni skupnosti Trebija smo lani asfaltirali odsek ceste Lovran–Vic v dolžini štiristo metrov, večja vzdrževalna dela so bila opravljena tudi na odseku ceste Sleme–Hom–Vrajnšk, na drugih cestah so bile po potrebi nasute bankine, na makadamskih cestah pa so bile predvsem zasute udarne jame. S pomočjo občinskih sredstev je bil saniran kilometer in pol dolg odsek lokalne ceste Trebija–Stara Oselica, s krajani pa smo sodelovali tudi pri čiščenju in obsekovanju lokalne ceste Fužine–Kladje. Postavili smo tudi nekaj novih prometnih znakov.

Ob reki Sori na Trebiji smo v začetku lanskega leta v sodelovanju z občino uredili okolico za ponovno vzpostavitev naravnega kopališča Škribovc. Na 2435 kvadratnih metrih obalnega pasu je zasajena trava, območje je opremljeno tudi z dvema kamnitima mizama in stoli, dvema košema za odpadke, za aktivne pa je na voljo igrišče za odbojko ter t. i. slackline (hoja po vrvi oziroma traku). Na avtobusnem postajališču Pilovc smo postavili novo hiško, ob vhodu na pokopališče v Stari Oselici smo pobarvali stebričke, najemnikom grobov pa zagotovili pesek za posipanje. Čaka nas še precej manjših obnovitvenih posegov, najbolj potrebna pa bo sanacija obzidja, ki je že razkrilo poškodbe. Na Trebiji (novi zgornji del vasi) je bila postavljena nova javna razsvetljava, aktivno pa potekajo tudi nadaljnji koraki oživitve Doma pod Planino. Kot vsako leto je otroke KS Trebija obdaroval Miklavž.

Občina je lani pridobila gradbeno dovoljenje za razširitev parkirišča ob pokopališču v Stari Oselici, letos pa je predviden začetek del, s čimer bomo na novo pridobili približno dvajset parkirnih mest. Z občinskimi sredstvi je letos predvidena tudi obnova betonskega mostu pri Boštjanu v Podgori. Na področju javne razsvetljave bodo obstoječe sijalke zamenjale LED-sijalke, na Fužinah se bo na novo postavila ena avtobusna hiška, predvideno pa je tudi postavljanje osemdeset metrov jeklenih varnostnih ograj. Doseženi cilji so rezultat dobrega in uspešnega sodelovanja z vaškimi odbori, svetniki krajevne skupnosti, krajani, izvajalci, občinsko upravo in županom.

Lucija Klemenčič, KS Trebija