Aktualno

18.5.2023

Nove cene komunalnih storitev

S prvim aprilom so začele veljati spremenjene cene nekaterih komunalnih storitev.
Zbiranje komunalnih odpadkov: skupni mesečni stroški na položnici za zbiranje komunalnih odpadkov ostajajo nespremenjeni, cena storitev zbiranja bioloških odpadkov pa je s 1. aprilom za 18 odstotkov nižja. Znižanje je posledica večjega obsega zabojnikov, vključenih v sistem zbiranja in poračuna.
Oskrba s pitno vodo: zaradi višjih stroškov materiala, storitev, električne energije in dela se je cena vodarine s 1. aprilom povečala za 11 centov za kubični meter (z 0,6069 EUR/m3 na 0,7159 EUR/m3), cena omrežnine za enostanovanjski vodomer (DN 20) pa se je zaradi višjih stroškov menjave vodomerov povečala za 0,72 evra na mesec. Cene so bile vse od leta 2016 za gospodinjske uporabnike nespremenjene, s 1. aprilom pa je skupni znesek na položnici za štiričlansko gospodinjstvo, ki porabi 12 kubičnih metrov vode na mesec, višji za 2,04 evra. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda: cene storitev odvajanja in čiščenja ostajajo tudi po 1. aprilu nespremenjene, ceni omrežnin pa bosta zaradi nižjih subvencij občine in višjih stroškov skupaj višji za 2,22 evra na mesec (odvajanje za 2,08 evra in čiščenje za 14 centov). Zaradi subvencioniranja bo v občinskem proračunu po 1. aprilu treba zagotoviti dobrih 30 tisočakov letno.
Kristina Knific

Razpis za direktorja Zavoda Poljanska dolina
Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina obvešča vsezainteresirane kandidate, da je na spletni stani Zavoda objavljen javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta direktorja javnega zavoda Poljanska dolina, in sicer za mandatno obdobje petih let. Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani Zavoda Poljanska dolina v rubriki Aktualno, razpis pa je odprt do vključno 8. 6. 2023. Vse dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče pridobiti na telefonski številki 031 676 418.

Slavnostna akademija ob Tavčarjevem letu
Ob praznovanju vseslovenskega Tavčarjevega leta bodo v veliki dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi v nedeljo, 28. maja, ob 18. uri pripravili osrednjo slavnostno akademijo z naslovom Slovenci, po Tavčarju se špeglajmo. Na akademiji se bodo posvetili predstavitvi življenja in dela dr. Ivana Tavčarja ter razmišljanju o pomembnosti njegovega zgleda za današnjo družbo. Osrednji slavnostni govornik bo Tavčarjev stanovski kolega in predstavnik programskega odbora Tavčarjevega leta, odvetnik dr. Peter Čeferin. Izjemnost Tavčarjevega delovanja in širino njegove osebnosti, ki sta nam lahko zgled še sto let po njegovi smrti, pa bodo prek odlomkov iz predstav Raubarski cesar, Ljubezen nam je vsem v pogubo, Cvetje v jeseni, Medrug Polanci in Visoška kronika prikazali člani Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar Poljane pod vodstvom Andreja Šubica. S prireditvijo bodo obenem zaznamovali tudi stoletnico Sokolskega doma, ki so ga prav tako na binkoštno nedeljo slovesno odprli pod imenom Sokolski dom dr. Ivana Tavčarja.

Osrednji koncert ob Tavčarjevem letu – Trio Vivere
Občina Gorenja vas - Poljane skupaj z Zavodom Poljanska dolina v prekrasnem ambientu Dvorca Visoko v soboto, 10. junija, ob 20. uri pripravlja osrednji koncert ob Tavčarjevem letu. Čarobno vzdušje bodo pričarali člani skupine Trio Vivere – Matjaž Robavs, Aljaž Farasin in Gregor Ravnik – ter Uršula Ramoveš in Fantje z Jazbecove grape. Vstopnice so na voljo na spletni strani Eventim, prodajnih mestih Eventima, v Kavarni Visoko in na Info točki Zavoda Poljanska dolina v Gorenji vasi.