Druženje ob stari igri in drobnjakovih štrukljih

23.11.2023

Konec oktobra se je v kulturni dvorani na Sovodnju zgodilo druženje na prvem turnirju v »vovkalc«, manjkali pa niso niti »drobnakovi štrukli na žup«. Turistično društvo Sovodenj je k sodelovanju povabilo predstavnike domačih in sosednjih društev.

V mladosti babic in prababic se je ob zimskih večerih družina na podeželju razvedrila ob preprostih družabnih igrah. Eno takih v naših krajih poznamo pod imenom »vovkalca ali foškalca«. Po zarisani igralni površini igralca premikata dva volkova in osemnajst ovac. Igrali so s fižoli dveh barv in od tod tudi narečno ime »foškalca«.

Na prvem turnirju je tekmovalo šestnajst prijavljenih kandidatov iz planinskega, kulturnega, gasilskega, čebelarskega, turističnega društva in Društva upokojencev Sovodenj ter iz Društva za oživitev podeželja Jazne. Tekmovalec je v vsakem od štirih krogov izžrebal pozicijo volka ali pastirja ovac. Vsaka igra je bila časovno omejena na dvajset minut. Tekmovalec z volkom je zmagal, če mu je z dvema volkovoma uspelo pojesti več kot devet ovac. Pastir ovac pa je zmagal, če je prignal v hlev devet ovac. Pod budnim očesom komisije so tekmovalci zbrano igrali po pravilih, ki so jim bila znana že vnaprej. Preostali obiskovalci so navijali za izbrane kandidate. Nekateri so v »vovkalci« odigrali tudi prijateljske partije med seboj. Po dveh igrah so si tekmovalci privoščili nekaj oddiha. Takrat so tri učenke Podružnične šole Sovodenj prikazale pripravo testa in izdelavo drobnjakovih štrukeljcev. Preprosti in nasitni »drobnakovi štrukli na žup« so bili včasih pogosto na jedilniku po naših vaseh in na širšem škofjeloškem območju. Danes se izdelava štrukljev nekoliko razlikuje po krajih ter sodobnih težnjah gospodinj in jedcev. Učenci so v lanskem šolskem letu o poznavanju in pripravi te hrane doma izvedli anketo, letos pa bodo vse skupaj oblikovali v nalogo za državni festival Turizmu pomaga lastna glava, pod delovnim naslovom »Okusni zakladi – štrukle na žup imamo radi«.

V »vovkalc« je zmagala Pavla Slabe, edina ženska predstavnica na turnirju. Drugi je bil Vinko Dolinar, tretji Urban Dolinar, četrti pa Janez Frelih iz Laniš.

Milka Burnik