Gasilski dom Gorenja vas

12.7.2019

Ob 120-letnici selitev v nove prostore

V začetku decembra 2017 so gasilci PGD Gorenja vas slovesno položili temeljni kamen za nov, dolgo pričakovan gasilski dom. Do zaključka gradnje, predvidene v prihodnjem letu, ko bo društvo praznovalo 120-letnico delovanja, pa jih čaka še kar nekaj dela. Po polletnem premoru bodo dela spet stekla, saj je društvo uredilo nadaljnje financiranje.

Obliko gasilskega doma so poskušali čim bolj približati okolici, v katero je umeščen. V južnem delu ima 17 metrov visok stolp, ki je namenjen, tako kot sicer velja za tovrstne zgradbe, sušenju gasilskih cevi in za namestitev naprav za javno alarmiranje (siren) v zgornjem delu. »V našem primeru ima stolp več funkcij. Projektiran je kot stopnišče za dostop v višja nadstropja in poligon za trening reševanja z višin, saj ima na zadnjem delu plezalno steno. Na zgornji plato bo nameščena sirena, saj je v Gorenji vasi in njeni neposredni okolici trenutno ni. Sirena na zadružnem domu, kjer imajo gasilci trenutno prostore, je bila ob zadnji obnovi odstranjena,« je povedal vodja gradnje Boštjan Reberšek ter pojasnil, da je višina stolpa določena s slemeni hiš v okolici – segati mora čeznje, da se zagotovi ustrezno slišnost sirene.

Predviden stanovanjski del
V pritličju gasilskega doma bo garaža za opremo in tehniko, prvo nadstropje pa bo namenjeno večji dvorani/predavalnici, sejni sobi ter prostoru za arhiv in arhivske eksponate. Dvorana bo namenjena gasilskim predavanjem in drugim dogodkom v kraju. Nadstropje višje, na podstrešju, je predviden stanovanjski del, ki bo dokončno urejen v zadnji fazi gradnje in bo odvisen od finančnih sredstev. Gasilci si ga želijo urediti, saj bi jim prihodki od najemnine prišli še kako prav pri zagotavljanju sredstev za pokritje kredita. Prav tako si želijo, da bi bil gasilski dom čim prej v uporabi, saj trenutna lokacija v zadružnem domu glede na vse večji promet okrog njega ni več primerna za njihovo dejavnost. Tako za društvo kot krajane bo novi gasilski dom velika pridobitev.

Pogled v zgodovino
Prvi gasilski dom v 'Zrajdnci' je bil zgrajen kmalu po ustanovitvi društva, uporabljati so ga začeli leta 1902. Ob poplavah leta 1926 je bil deloma porušen, deroča voda je odnesla stolp. Še v istem letu je bil zgrajen nov gasilski dom s stolpom, visokim 16 metrov. V 60-ih letih prejšnjega stoletja je bila gradnja tretjega gasilskega doma zaradi drugačnih interesov prisilno ustavljena, stari gasilski dom in stolp pa je bilo zaradi dotrajanosti treba porušiti. Na obstoječi lokaciji gradnja večjega ni bila možna. Svetla plat vsega tega dogajanja pa je sedanja lokacija gasilskega doma, ki je skoraj idealna.

Financiranje tudi z bančnim posojilom
Gradnja je ocenjena na 408.000 evrov. »Prišteti moramo še davek, ki je za gasilske domove žal obračunan po višji stopnji, tako da bo vrednost investicije približno 500.000 evrov.« 85.000 evrov bo prispevala občina iz letošnjega proračuna in proračuna za leto 2020. Pokrila je že stroške komunalnega prispevka in delne stroške prestavitve daljnovoda v znesku okrog 30.000 evrov. Za vložek sredstev iz proračuna se predvideva solastniški delež na objektu,« je pojasnil Reberšek. Razliko bo moralo društvo zagotoviti iz prostovoljnih prispevkov krajanov in podjetij, ki delujejo na območju društva, ter s sredstvi, ki jih člani društva ustvarijo s storitvami in raznimi prireditvami. »V gradnjo gasilskega doma smo vložili že več kot 100.000 evrov, k temu je treba dodati še prostovoljno opravljene delovne ure naših članov in izvajalcev.« Društvo je za nadaljevanje gradnje moralo najeti dolgoročni kredit z odplačilno dobo desetih let. »Zahvala gre Deželni banki Slovenije, ki ima očitno še edina posluh za slovensko podeželje in gasilska društva.«

Lidija Razložnik