Gašper Kleč novi direktor RAS

26.3.2020

S februarjem je mesto direktorja Razvojne agencije Sora (RAS) Škofja Loka prevzel Gašper Kleč, univerzitetni diplomirani geograf iz Kranja.

Kleč je bil prej direktor prodaje v kadrovski agenciji Manpower. Med letoma 2009 in 2015 je kot vodja projektov v Razvojnem centru Srca Slovenije v Litiji izvajal različne evropske projekte s področja razvoja podeželja, turizma, trajnostne mobilnosti in skrbel za pripravo območnega razvojnega programa ter letnega programa dela za občine. »Vodenje RAS mi nedvoumno predstavlja velik izziv, saj verjamem, da imajo občine Žiri, Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka in Železniki velik razvojni potencial. Skupaj z občinami in drugimi institucijami želimo postati ustvarjalci in pobudniki razvoja na tem območju,« je dejal Kleč. RAS v svojem delovanju pokriva različna področja: razvoj podeželja, kjer so vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS – Loško pogorje, turizem, podjetništvo (VEM in SPOT točka), energetsko svetovanje ter Rokodelski center Duo.

Okrepiti prepoznavnost v lokalnem okolju
Izvajajo tudi dva evropska transnacionalna projekta. »Prvi se ukvarja s tujerodnimi in invazivnimi vrstami, kjer pripravljamo strategijo za odgovorno ravnanje in upravljanje s tujerodnimi in invazivnimi drevesnimi vrstami. Z drugim projektom pa želimo okrepiti podjetniške sposobnosti in znanja nosilcev kulturnih in kreativnih industrij z namenom ustrezne uporabe kulturne dediščine in razvoja trajnostnega turizma na širšem območju.« V prihodnje se bodo usmerili na področje okolja, trajnostne mobilnosti, digitalizacije podeželja in ostalih aktualnih vsebin, ki bodo prioriteta v regiji, državi in EU. »Radi bi okrepili našo prepoznavnost v lokalnem okolju, da nas bodo prebivalci prepoznali kot razvojnega partnerja,« je še poudaril Kleč in povabil vse bralce, da dejavnosti agencije spremljajo na socialnih omrežjih oziroma jih obiščejo v Škofji Loki ter na dogodkih na širšem območju.

Lidija Razložnik