Gozdni učni poti Visoko vrnili sijaj

18.5.2023

Ob mednarodnem dnevu Zemlje so ob Dvorcu Visoko odprli prenovljeno Gozdno učno pot Visoko, na kateri je enajst točk, opremljenih s karikaturami Borisa Oblaka, ki obiskovalce na izviren način opozarjajo na okolico.

Gozdna učna pot, ki jo je leta 1985 z ekipo gozdarjev začel vzpostavljati Jože Uršič, je bila v zadnjem obdobju že zelo dotrajana, zato so se s pomočjo sredstev Gorenjske banke odločili za njeno temeljito prenovo in modernizacijo. Pot obiskovalce vodi mimo enajstih zanimivih gozdnih točk, kjer je mogoče na informativnih tablah izvedeti o posebnostih v naravi. Po novem je Gozdna učna pot Visoko vnesena tudi v zbirni spletni pregledovalnik, za bolj vedoželjne je opremljena tudi s QR-kodami, prek katerih je mogoče na spletu dobiti obširnejše informacije, je pojasnil vodja kranjske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije Martin Umek. Simbol poti predstavlja divji petelin, ki so ga vse do leta 1950 še zasledili v visoških gozdovih.

Pri obnovi poti so sodelovali Zavod za gozdove Slovenije, Slovenski državni gozdovi, Občina Gorenja vas - Poljane in Zavod Poljanska dolina, sredstva pa je pomagala zagotoviti tudi Gorenjska banka. Kot so poudarili, so tudi sicer zavezani varovanju okolja, zato digitalizirajo svoje procese in prehajajo na brezpapirno poslovanje. »Od leta 2016 dalje smo digitalizirali več kot 20 milijonov dokumentov in tako ohranili več kot dva tisoč dreves,« so poudarili na Gorenjski banki. Veseli jih, da so z obnovo gozdne učne poti pripomogli k izobraževanju prihodnjih generacij o pomembnosti in spoštovanju gozda. Prav izobraževanju ter opozarjanju na razlike in posebnosti v naravi so po besedah Martina Umka namenjene gozdne učne poti. »Običajno so speljane tako, da obiskovalce usmerjajo po poti, ki za okolico ni moteča in nas vodi mimo zanimivih točk, ter opozarjajo na zanimivosti v naravi, na katere obiskovalec sam ne bi bil pozoren.« Dodal je, da bomo s skrbjo za gozd poskrbeli tudi za naše življenje, saj je gozd vir pitne vode in rodovitne prsti, sebe in svojo okolico ščiti pred razdiralnimi vremenskimi silami, v njem pridobivamo les, gozdne sadeže, gobe, zeli, je domovanje živalim in rastlinam. »V gozdu je prijetno, ljudje se v njem umirimo in napolnimo z energijo. Zato se je treba v gozdu pravilno vesti, ga spoštovati in ohranjati.« V osnovi pa je gozd po njegovih besedah domovanje živalim in rastlinam. »Je najkompleksnejši biotop, ki je živ, se ves čas prilagaja in vpliva na okolico s svojim delovanjem, obstojem.«

Župan Milan Čadež je ob tej priložnosti poudaril, da je bila pred leti edina »živa« stvar na Visokem ravno gozdna učna pot. Zato je zadovoljen, da je ravno letos, ko praznujemo Tavčarjevo leto, učna pot dočakala obnovo in nadgradnjo. »Vemo namreč, da je Tavčar rad zahajal v gozdove, kjer je našel sprostitev.«

Mateja Rant

Fotogalerija