Iz županovega dnevnika

21.3.2024

Izbrani dogodki iz županovega pestrega urnika, ki obsega tako projektno vodenje dela občine kot soustvarjanje dogodkov

26. 1. - Na podružnični šoli na Sovodnju, kjer so učenci prikazali izdelavo drobnjakovih štrukljev

31. 1. - Obisk kolednikov na občini

1. 2. - Na rednem vsakoletnem druženju sem gostil občinsko gasilsko poveljstvo s predsedniki društev.

2. 2. - Na turističnem sejmu Alpe-Adria, kjer so se predstavili ponudniki iz naše občine in Poljanske doline

3. 2. - Na občnem zboru PGD Trebija

4. 2. - Na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku v Lučinah

7. 2. - Na praznovanju 70-letnice delovanja Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar v Poljanah

10. 2. - Na občnem zboru PGD Javorje. Povedal sem tudi, da imamo pridobljeno zemljišče za podružnično šolo in gasilski dom.

16. 2. - Na praznovanju 50-letnice Planinskega društva Gorenja vas

20. 2. - Na sestanku s KS Trebija. Največ časa smo posvetili umeščanju lokalnega središča v prostor.

21. 2. - Na ponovoletnem druženju sem gostil novinarje, s katerim sodelujemo vse leto.

23. 2. - Na občnem zboru Turističnega društva Gorenja vas

24. 2. - Na občnem zboru Kolesarskega društva Belaunce

24. 2. - Na občnem zboru PGD Gorenja vas