Iz županovega dnevnika

25.9.2020

Izbrani dogodki iz županovega pestrega urnika, ki obsega tako projektno vodenje dela občine kot soustvarjanje dogodkov.

20. 8. - Na srečanju slovenskih županov s predsednikom vlade g. Janšo in njegovimi ministri na temo razvoja naše države s pomočjo investiranja pridobljenih evropskih sredstev. Do leta 2030 bo v okviru treh različnih mehanizmov možno počrpati do 12 milijard evrov.

27. 8. - Sestanek z ravnateljema obeh šol, seveda na temo začetka pouka v novem šolskem letu, varnosti otrok na poti v šolo in aktualni zdravstveni situaciji

31. 8. - Sestanek na ministrstvu za gospodarstvo na temo čimprejšnjega črpanja sredstev, priprave dokumentacije, predvsem za področja krepitve zdravstvenih sistemov, oskrbe starejših in ohranjanja delovnih mest

1. 9. - Z ravnateljema smo tradicionalno obiskali naše šole ob začetku šolskega leta, pozdravili prvošolce, ki so prejeli slovensko zastavo s posvetilom.

5. 9. - Na praznovanju 60-letnice delovanja Čebelarskega društva Sovodenj na Ermanovcu ob planinski koči. Lepo je bilo predstavljeno delovanje društva, zdajšnje marljivo delo, prenašanje dela in izkušenj na mlajše rodove. Naj medi!

6. 9. - Na zaključku akcije Prijatelji Jelenc, ki se je vsako leto udeleži več pohodnikov

11. 9. - Na obisku je bil minister za okolje in prostor g. Andrej Vizjak, ki si je ogledal delovišče v Poljanah. Poudaril je, da je projekt Poplavna varnost Poljan primer dobre prakse, kako lahko lokalna skupnost največ naredi pri pripravi potrebne dokumentacije.

14. 9. - S podjetjem Zidgrad Idrija sem podpisal pogodbo o zgraditvi Fortunove brvi.

19. 9. - S kolesarji iz Polycoma na kolesarskem izletu