Iz županovega dnevnika

16.5.2024

Izbrani dogodki iz županovega pestrega urnika, ki obsega tako projektno vodenje dela občine kot soustvarjanje dogodkov

27. 3. - Opozorilna zapora državne ceste v Gorenji vasi zaradi neizvajanja ključnih projektov državnih cest v naši občini

29. 3. - Na predstavitvi javnega razpisa MGTŠ za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo. Glede na zanimanje lokalnih skupnosti bo sredstev zelo hitro zmanjkalo.

1. 4. - Na sprejemu smučarskih skakalcev družine Prevc v Dolenji vasi

2. 4. - Obisk delegacije iz avstrijske Koroške. Imamo skupni interes po sodelovanju in pokoronskem obdobju smo se dogovorili, da nadaljujemo zastavljeno.

2. 4. - Na seji štaba Civilne zaščite naše občine. Pregledali smo delo minulega leta, ki je bilo zaradi poplav zelo izpostavljeno. Zahvalil sem se za opravljeno delo in požrtvovalnost.

7. 4. - V Dvorcu Visoko sem pozdravil članice in člane Baške dediščine, ki lepo skrbijo za tradicijo in izročilo naših prednikov.

12. 4. - V Dvorcu Visoko smo gostili 7. redno sejo Sveta gorenjske regije. Obravnavali smo dogovor za razvoj regije in aktualne informacije prostorskega načrta regije.

12. 4. - Na občnem zboru Plezalnega društva Cempin; pohvalil sem njihovo prizadevno delo in delo s šolsko mladino.

13. 4. - Na pokušanju in ocenjevanju društvene salamijade Poljanskih salamarjev na Vidmu v Poljanah.

14. 4. - Na predstavitvi naše Poljanske doline z našimi društvi in šolo na TV Celje

15. 4. - Odprtje Varuhovega kotička na naši občini. Gospodu sem predlagal, da odpre tudi urad varuha dolžnosti.

23. 4. - Obisk iz Slovenske matice, podarili so nam sredstva za knjižnico v Poljanah.