Jeseni bodo v vrtce sprejeli sto devet otrok

20.6.2024

V obeh vrtcih v občini so letos prejeli 145 vlog za sprejem otrok, kar je več, kot imajo prostih mest, zato je tudi tokrat o sprejemu odločala komisija, ki je že oblikovala čakalno listo. Na njej je 23 otrok, še 25 otrok pa prvega septembra starostnega pogoja za sprejem, 11 mesecev, še ne bo izpolnjevalo.

Na razpis je v Vrtec Zala z enotami v razpisnem roku prispelo 83 vlog za vpis v redni program vrtca ter devet vlog za premestitev (štiri vloge iz Vrtca Agata v Vrtec Zala, štiri vloge med enotami Vrtca Zala, ena vloga pa za premestitev v Vrtec Agata). Za sprejem v Vrtec Zala so prejeli 50, za enoto Dobrava 16, enoto Sovodenj 12 in enoto Lučine pet vlog. Od tega je bilo 77 vlog (s premestitvami) za 1. starostno obdobje (za otroke, rojene leta 2024, je prispelo osem vlog, za otroke, rojene leta 2023 52 vlog in za otroke, rojene leta 2022 17 vlog). 15 vlog (s premestitvami) so starši vložili za otroke 2. starostnega obdobja (osem za otroke letnika 2021, dve za otroka letnika 2020, tri za otroke, rojene leta 2019, in dve za otroka letnika 2018). 17 otrok še ne izpolnjuje starostnega pogoja za sprejem v vrtec. V prihodnjem šolskem letu (od 1. 9. 2024 dalje) bo na voljo 59 prostih mest, od tega v Vrtcu Zala 25, na Dobravi 18, na Sovodnju 12 in v Lučinah štiri.

V matičnem vrtcu v Gorenji vasi bodo oblikovali šest oddelkov (od tega dva homogena oddelka 1. starostnega obdobja, dva homogena oddelka 2. starostnega obdobja, en kombiniran oddelek in en oddelek otrok, starih 3 in 4 leta), v Lučinah bo deloval en kombiniran oddelek, na Sovodnju dva kombinirana oddelka, na Dobravi pa štirje oddelki (dva homogena oddelka 2. starostnega obdobja ter dva homogena oddelka 1. starostnega obdobja). V Vrtec Agata v Poljanah je prispelo 62 vlog za vpis v redni program vrtca ter šest vlog za premestitev (tri vloge iz Vrtca Agata v Javorje, ena vloga iz Vrtca Agata v Vrtec Zala in dve vlogi iz Vrtca Zala v Vrtec Agata). Od tega je 56 vlog (s premestitvami) za 1. starostno obdobje (za otroke letnika 2024 2 vlogi, letnika 2023 37 vlog in za letnik 2022 17 vlog), 12 vlog s premestitvami je za 2. starostno obdobje (za letnik 2021 šest vlog, letnik 2020 štiri vloge in letnik 2019 dve vlogi), osem otrok pa še ne izpolnjuje starostnega pogoja za vstop v vrtec.

V šolskem letu 2024/2025 imajo v Poljanah 44 prostih mest, v Javorjah pa šest, skupno 50. V Poljanah bo delovalo deset oddelkov, in sicer štirje homogeni oddelki 1. starostnega obdobja (po dva za otroke od enega do dveh let in po dva za otroke, stare dve do tri leta), pet homogenih oddelkov 2. starostnega obdobja (eden za otroke, stare 4 do 5 let, 2 za otroke od 5 do 6 let in dva za otroke, stare od 3 do 4 leta) ter en kombiniran oddelek. V Javorjah bo deloval en heterogen oddelek 2. starostnega obdobja in pol oddelka za prvo starostno obdobje.

Manj mest tudi zaradi odloženega šolanja
V vrtce v občini je bilo tudi letos vpisanih več otrok, kot je prostih mest, zato je o sprejemu odločala komisija, ki je na podlagi točkovanja izdelala prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec po enotah. Ker je število vpisanih otrok preseglo število prostih mest, je bila pripravljena čakalna lista otrok za sprejem. Za leto 2024/2025 je na njej za Vrtec Zala z enotami deset otrok, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem, in 17 otrok, ki s 1. septembrom še ne bodo stari 11 mesecev. Za Vrtec Agata z enotami je pred vrati vrtca ostalo 13 otrok, ki že izpolnjujejo pogoj za sprejem, in osem takih, ki ga še ne. Vsako leto kateri od staršev pogodbe ne podpiše oziroma odstopi od podpisa, kar omogoči vpis otrok, ki so na čakalnem seznamu. Kot poudarjajo v vrtcih, je manj prostora za sprejem tudi zaradi odloženega šolanja otrokom, ki bi septembra že lahko sedeli v šolskih klopeh – takih je v obeh občinskih vrtcih letos 15.

Damjana Peternelj