Jesti bodo hoteli vsi

22.9.2022

Vroče poletje se počasi končuje, posledice visokih temperatur pa Mateja Rant se že kažejo na naših kmetijah, kjer primanjkuje krme, živali se oddajajo v klavnice, odkupne cene pa padajo. Pomanjkanje krme so izkoristili poljedelci in dvignili cene krme v višave. V preteklih tednih se je tudi na naši občini prijavljala škoda na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022. Kmetje obrazec za prijavo suše lahko oddajo do 23. septembra na naslov Občine Gorenja vas - Poljane. Obrazec je objavljen na spletni strani občine, dobite ga lahko tudi na enoti KSS v Škofji Loki.

Kmetijstvo trenutno res ni v nič kaj zavidljivem položaju. Zdi se, da je edina rešitev večanje pridelave – na hektar pridelati čim več oziroma od ene krave namolzti čim več. Pridelki so se v zadnjih desetletjih res povečali, vendar izkupiček tega povečanja ni končal pri kmetu. Obilna ponudba kmetijskih izdelkov iz uvoza na trgu zbija ceno pridelka in tisti del cene, ki konča pri kmetu, je vedno manjši. Enostavne rešitve ni.

Kot kaže ta čas, se bo v prihodnosti kar nekaj kmetij zaprlo tudi v naši dolini, čeprav se nam še večina čudi, kako je mogoče, da imamo obdelane hribe. Mladi upokojenci, ki so do sedaj še redili po nekaj repov in pokosili vse bregove in senožeti, postajajo starejši in dela ne bodo več zmogli. Od mladih, ki pa so zaposleni izven kmetije, pa res ne moremo zahtevati, da bodo pred službo hodili v hlev. Na drugi strani pa imamo vzorne mlade prevzemnike kmetij, ki odlično peljejo svojo zgodbo, večinoma skupaj s starši. Marsikdo reče – se bodo pa na račun propada enih povečale druge kmetije. V ravnini je to mogoče, v hribih pa je druga zgodba. Že sedaj marsikateri lastnik strmega travnika, ki dela ne more opravit sam, ne more dobiti človeka, da bi mu travnik pokosil.

V kmetijstvu se trenutno vse vrti okrog novega strateškega načrta skupne kmetijske politike. Zanimivo je, kako se kmeta obtožuje nasilja nad okoljem. Kmetijstvo naj bi bilo eden najhujših onesnaževalcev, pa se je nebo čudežno hitro razjasnilo, ko sta bila zaradi covida ustavljena industrija in promet. Strateški načrt je sicer bil v javni obravnavi, a koliko kmetov je imelo sredi poletja čas za študiranje 750 strani dolgega dokumenta.

Pogoj, da bomo ohranili kulturno krajino, je ohraniti žive kmetije. To pa bo mogoče le, če bo na kmetiji možno ustaviti primeren dohodek. Ne želim biti preveč črnogleda, ampak kmetijstvo je trenutno na res veliki preizkušnji, kajti na eni strani se število zemljanov povečuje, na drugi strani pa se želi zmanjšati pridelava. Res je, da moramo govoriti o varovanju podnebja, dobrobiti živali ... vendar na koncu je važno le, da kmetu kaj ostane v žepu, potrošnik pa da je sit.

Verjamem v klenega kmeta in da se bodo na koncu vendarle uskladila stališča politike do take mere, da bodo sprejete rešitve v dobro slovenskega kmetijstva. Kajti hrana je in bo glavni vir preživetja in jesti bodo hoteli vsi.

Nataša Božnar Markelj,
Javna služba kmetijskega svetovanja, Enota Škofja Loka