V teku sanacija cest po občini

22.9.2022

Po občini potekajo sanacije tako na lokalnih cestah kot tudi na eni od regionalnih cest v skupni dolžini približno sedem kilometrov.

V začetku avgusta se je v Zaprevalu začela sanacija 600 metrov dolgega odseka ceste, na kateri bodo uredili štiri cestne usade z dreniranjem terena in utrjevanjem cestne podlage s kamnito peto in šinami. Izvajalca del bosta na novo uredila meteorno odvodnjavanje ceste ter zamenjala cestni ustroj debeline 70 centimetrov. Uredile se bodo brežine ceste in razširili dve serpentini. Sanacija, ki jo finančno krije občina, bo predvidoma zaključena novembra.

Dela na lokalni cesti Stara Oselica potekajo v dveh fazah. Obsegajo menjavo ustroja ceste v debelini 70 centimetrov, izdelavo novih cestnih prepustov, sanacijo cestnih usadov z dreniranjem zemljine in menjavo materiala. »V dogovoru z lastniki zemljišč se bo ponekod cesta razširila za pol metra.« Del ceste od odcepa Jezeršek do zvona pri Ermanovcu v dolžini 600 metrov je bila nedavno asfaltirana z grobim asfaltom. »Izvajajo se dela od zvona v smeri Sovodnja, mimo domačije Sivkar, po vsej verjetnosti se bodo zavlekla v zimo. Letos imamo v načrtu še asfaltiranje dveh kilometrov z grobim asfaltom. Dela se bodo nadaljevala prihodnje leto, ko bo v celoti izveden 4,5 kilometra dolg odsek in se bo asfaltiralo še z obrabno plastjo asfalta,« pojasni Boštjan Kočar. Predviden zaključek del je junija prihodnje leto. Investicijo financira ministrstvo za okolje in prostor.

Rekonstrukcija regionalne ceste Lučine–Suhi Dol v dolžini 1,5 kilometra poteka v dveh fazah: glavnina del na prvem delu v dolžini 700 metrov, od Lučin do konca naselja Dolge Njive, je končana, treba je položiti še fini asfalt. Druga faza v dolžini 900 metrov od konca naselja Dolge Njive do Suhega Dola je v zaključni fazi izvedbe pred grobim asfaltiranjem, polaganje asfalta je predvideno v prvi polovici oktobra. »Os rekonstruirane ceste od Lučin do konca naselja Dolge Njive poteka večinoma po obstoječi stari trasi ceste. Od Dolgih Njiv proti Suhemu Dolu pa se os ceste precej poravna in poteka bistveno bolj naravnost, kot je potekala obstoječa trasa. Zaradi situacijske izravnave ceste je bilo treba del ceste praktično vkopati v obstoječe kamnite hribine in zgraditi precej obsežen oporni zid pod cesto,« pojasni Igor Kržišnik, ki še poudari, da bo po izvedeni rekonstrukciji ta odsek ceste bistveno bolj zravnan in pregleden, sedanji ovinki bodo hitro pozabljeni. Zaključek del je predviden do konca leta. Predvidena vrednost investicije obeh faz je milijon sto tisoč evrov z vključenim DDV. Občina sofinancira izgradnjo pločnikov in javne razsvetljave v okviru izvedbe del v prvi fazi skozi naselja Lučine in Suhi Dol v višini sedemdeset tisoč evrov z vključenim DDV.

Lidija Razložnik