Lokalne volitve 2022 - Kje bo mogoče glasovati

10.11.2022

Občinska volilna komisija je na svoji prvi seji v začetku septembra sprejela sklep o določitvi volišč in njihovih območij za izvedbo rednih lokalnih volitev, ki bodo 20. novembra 2022, na območju občine Gorenja vas -
Poljane.

Volišče za prebivalce Bačen, Gorenje Dobrave, Todraža in Žirovskega Vrha Sv. Urbana bo v Rudniku Žirovski vrh v Todražu.
V mali dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi bodo lahko glasovali prebivalci Dobravšc, Dolenje Dobrave, Gorenje vasi in Žirovskega Vrha Sv. Antona. V gasilskem domu na Hotavljah bodo svoj glas lahko oddali krajani Čabrač, Hlavčih Njiv, Hotavelj, Jelovice, Srednjega Brda, Suše in Volake.
V osnovni šoli v Leskovici bo volišče za prebivalce Deben, Kopačnice, Krnice pri Novakih, Lajš, Laz, Leskovice, Robidnice in Studora.
V osnovni šoli Javorje bodo svoj glas lahko oddali prebivalci Četene Ravni, Dolenčic, Dolenje Žetine, Gorenje Ravni (hišni številki 6 in 8), Gorenje Žetine, Jarčjega Brda, Javorij, Krivega Brda, Mlake nad Lušo, Murav, Podvrha in Zaprevala.
V kulturnem domu v Lučinah bodo glasovali prebivalci Brebovnice, Dolgih Njiv, Golega Vrha, Lučin, Prelesja in Zadobja. V gasilskem domu na Trebiji bo volišče za krajane Fužin, Kladja, Podgore in Trebije.
V stavbi ob župnišču v Stari Oselici bodo lahko volili krajani Hobovš pri Stari Oselici (hišne številke 13, 14 in 15) in Stare Oselice (hišne številke od 22 do 60).
V Šubičevi hiši so volišče uredili za prebivalce Delnic, Dobja, Hotovlje, Kremenika, Loma nad Volčo, Lovskega Brda, Podobena, Poljan nad Škofjo Loko, Predmosta, Smoldna, Srednje vasi - Poljan, Vinharij, Volče, Zakobiljeka, Žabje vasi in Bukovega Vrha.
Pri Slavku Demšarju (Dolenje Brdo 7) bodo lahko glasovali prebivalci Dolenjega in Gorenjega Brda.
V šoli v Malenskem Vrhu bodo svoj glas lahko oddali krajani Dolenje Ravni, Gorenje Ravni (hišne številke od 1 do 4), Jazbin in Malenskega Vrha.
V kulturnem domu na Sovodnju pa bodo pričakovali volivce iz Hobovš pri Stari Oselici (hišne številke od 1 do 12 in od 16 do 23), Javorjevega Dola, Laniš, Nove Oselice, Podjelovega Brda, Sovodnja in Stare Oselice (hišne številke od 1 do 21 in od 61 do 74).

Volišče za predčasno glasovanje za vse občane bo na sedežu občinske volilne komisije, Poljanska cesta 87, Gorenja vas. Predčasno glasovanje bo mogoče v sredo, 16. novembra, od 7. do 19. ure.

Mateja Rant

Občinska volilna komisija
Občinsko volilno komisijo v mandatu 2022–2026 sestavljajo: predsednik Peter Dolinar (namestnik Blaž Možina) ter člani: Polonca Stržinar (namestnica Ingrid Kokelj Osredkar), Romana Reberšek (namestnica Nada Štravs) in Boštjan Biček (namestnica Mateja Čadež).
Tajnica občinske volilne komisije je Barbara Bogataj, ki je dosegljiva na telefonskih številkah: (04) 518 31 24 in 041 767 390 oziroma po elektronski pošti: barbara.bogataj@obcina-gvp.si. Sedež občinske volilne komisije je na Poljanski cesti 87, 4224 Gorenja vas.