Najsodobnejša lekarna na Gorenjskem

24.6.2019

Čeprav nova lekarna v Gorenji vasi deluje že od začetka aprila, so jo slavnostno odprli konec maja.

To je ena največjih investicij Gorenjskih lekarn v zadnjem času, s tehnološko dovršeno opremo pa je lekarna v Gorenji vasi postala tudi ena najsodobneje opremljenih na Gorenjskem. Z lekarniškim robotom se ponašajo edino še v Radovljici in Kranju.

Začetek lekarništva v Gorenji vasi sega v leto 1925, ko je imel tedanji zdravnik Milan Gregorčič v svoji hiši osnovno lekarniško zalogo. Leta 1934 je oblikoval hišno lekarno, kjer je tudi že izdeloval osnovna magistralna zdravila. Šele leta 1963 je tedanja občina Škofja Loka v zadružnem domu odprla prvo lekarno v Poljanski dolini, ki je bila sicer skromno opremljena. Ko so leta 1981 v kraju zgradili zdravstveno postajo, so vanjo preselili tudi lekarno. Prva magistra farmacije je bila Vika Molinaro, ki je lekarno vodila vse do upokojitve leta 1996. Nasledila jo je Marči Vehar, danes pa lekarno v Gorenji vasi vodi Nataša Šifrar Bernards.
Zadnjo temeljitejšo prenovo je lekarna v Gorenji vasi doživela leta 2008, kjer so še obdržali 200 let staro pohištvo. Ob novi organiziranosti zdravstvene postaje in posledični selitvi lekarne v nove prostore pa bodo staro pohištvo postopno preselili v Loški muzej Škofja Loka, kjer bodo oblikovali lekarniško zbirko. Celotna investicija je stala 505.000 evrov, ki jih je zagotovil javni zavod Gorenjske lekarne. Direktorica Gorenjskih lekarn Romana Rakovec se je ob tej priložnosti zahvalila vsem za potrpežljivost v času gradnje in Občini Gorenja vas - Poljane za dobro sodelovanje. Župan Milan Čadež pa je izpostavil velik doprinos, ki ga ima nova lekarna za lokalno okolje, in trud, ki ga na občini vlagajo v zagotavljanje dodatnih zdravstvenih programov in zdravstveno oskrbo, kar dviguje kakovost bivanja prebivalcev občine. Miran Golub, predsednik Lekarniške zbornice Slovenije pa je poudaril nujnost nenehnega vlaganja v razvoj, saj se lekarniška dejavnost razvija zelo hitro, in predvsem ustvarjanja zaupanja vrednega odnosa lekarniškega osebja s strankami, saj so velikokrat prvi, ki pridejo v stik z bolnikom, še preden ta poišče zdravniško pomoč.
Odprtje so zaokrožili s kulturnim programom, ki so ga popestrili citrarka Klara Peternelj in Folklorna skupina Osnovne šole Ivana Tavčarja.

Tina Dolenc

Fotogalerija