Nova cesta prijaznejša voznikom

22.12.2022

Rekonstrukcija kilometer in pol dolgega odseka regionalne ceste Lučine–Suhi Dol, ki je potekala v dveh fazah, se približuje koncu. Položen je asfalt, urejene so bankine in zarisane talne označbe. Nameščajo še zaščitne ograje, prometne znake in smernike.

S sklenjenim aneksom o sporazumno podaljšanem roku z izvajalcem KPL je končni rok za izvedbo vseh del 20. januar 2023. »Med samo izvedbo del v drugi fazi na odseku Dolge Njive–Suhi Dol smo ugotovili, da je po projektu višinska niveleta cesta dokaj nelogična: precejšen nepotreben klanec in v nadaljevanju spust proti Suhemu Dolu. Na pobudo krajanov in naše občine je bilo s projektantom, izvajalcem, nadzorom in Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) dogovorjeno, da se niveleta ceste popravi in tako zmanjša višinske vzpone in padce na tem odseku,« je pojasnil Igor Kržišnik, višji referent za področje investicij.

Tako se je najvišja točka ceste delno znižala, pred in za njo pa se je z dodatnim nasipom dvignila niveleta. Nova, sprejemljivejša višinska trasa ceste je za promet bistveno prijaznejša. Rekonstrukcija se je zaključila približno sto metrov pred križiščem v Suhem Dolu. »Ta odsek se bo rekonstruiral hkrati z rekonstrukcijo omenjenega križišča v Suhem Dolu.« Kot še pojasnjuje Igor Kržišnik, se je investicija glede na zahtevnejši teren od predvidenega po projektu in osnovnem pogodbenem popisu, v katerem niso bili upoštevani izkopi v kamnitem terenu, podražila. Končna vrednost del je tako 1.086.752,22 evra z vključenim DDV. Vrednost del na strani DRSI je višja za 141.882,98 evrov, občina pa bo dodatno plačala še 11.678,38 evrov z vključenim DDV. Finančno bo krila tudi delno izgradnjo pločnikov od Lučin do konca naselja Dolge Njive ter pripadajočo cestno razsvetljavo. Druge stroške krije DRSI. Cesta bo predvidoma uradno predana namenu v pomladnih mesecih prihodnjega leta.

Lidija Razložnik