Oskrba s pitno vodo v občini

16.5.2024

Za občane, ki uporabljajo pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema, za oskrbo s pitno vodo in delovanje sistema skrbijo na občini skupaj s pogodbenimi vzdrževalci.

Večkrat dnevno odpremo pipo ali izplaknemo stranišče. Malokdo pa se vpraša, kako voda sploh priteče do pipe. Za sistem od izvira do končnega uporabnika v sklopu rednega vzdrževanja skrbi občina skupaj s pogodbenimi vzdrževalci.
Za okolico zajetij in vodohranov skrbijo s košnjo in sečnjo, obenem pa zagotavljajo redno čiščenje zajetij in vodohranov ter vzdrževanje opreme na objektih. »Posebna pozornost je namenjena pripravi pitne vode, pa naj si bo to s postopkom kloriranja, kjer stalno skrbimo za pravilno doziranje natrijevega hipoklorita, ali s postopkom UV-dezinfekcije, kjer se pozornost nameni delovanju UV-žarnic,« je pojasnila skrbnica vodovodnih sistemov v režijskem obratu Občine Gorenja vas - Poljane Tina Pintar Tratnik. Pri tem jim je v veliko pomoč stalno daljinsko voden nadzorni sistem, ki omogoča, da lahko v vsakem trenutku preverijo delovanje sistema. »Kljub temu pa so redni, dnevni fizični obhodi in kontrole po celotni poti vodovodnega sistema nepogrešljivi.« Izvajajo tudi letni popis vodomerov, s katerim preverijo porabo pitne vode in vodotesnost hišnega vodovodnega sistema. Menjava vodomerov se izvaja po vnaprej določnem načrtu menjave, je razložila Tina Pintar Tratnik.

Redni nadzori zdravstvene ustreznosti vode
Zdravstveno ustreznost pitne vode zagotavljata redni nadzor v sklopu državnega monitoringa in redni mesečni nadzor v okviru notranjega nadzora, za hitro analizo s pomočjo analizatorja poskrbijo tudi sami. »Pri tem sledimo vsem navodilom in priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje.« Redno po programu izvajajo mikrobiološke analize in občasno kemijske analize pitne vode. »Vse najnovejše analize pitne vode, ki jih izvede Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Kranj, so objavljene na spletni strani občine.«
Ob težavah na vodovodnem sistemu poskrbijo, da so ukrepi hitri in učinkoviti, pa naj gre za okvare ali pa omejitve uporabe vode zaradi vremenskih razmer, kot se je zgodilo ob lanskih avgustovskih poplavah. »Pri tem je upoštevanje navodil, ki jih izda upravljavec, ključnega pomena za varnost občanov,« opozarja Tina Pintar Tratnik. Okvare lahko nastanejo na opremi kot posledica poškodb dotrajanega cevovoda. »Pri tem prosimo občane, ki opazijo morebitno puščanje vodovodnega sistema, da to sporočijo občini.« Okvare nastanejo tudi zaradi tlačnega udara kot posledica nedovoljenega odpiranja hidrantnega omrežja. »Pri tem želimo poudariti, da je hidrant dovoljeno odpreti le v primeru požara. Raba vode iz hidrantnega omrežja na javnem vodovodnem sistemu za pranje avtomobilov, polnjenje bazenov, redčenje živinskih gnojil ni dovoljena brez predhodnega soglasja upravljavca.« Ob tem je Tina Pintar Tratnik še zagotovila, da z neprestanimi obnovami cevovoda, vlaganji v posodobitve sistema in priprave pitne vode skrbijo, da je vodooskrba v občini varna in zadostna.

Voda izpod Blegoša priteče vse do Lučin
V preteklih letih so s pomočjo evropskih sredstev popolnoma obnovili skoraj vse občinske vodovode – od Gorenje vasi do Dobrave in Todraža ter od Poljan, Lučin, Brd in Hlavčih Njiv do Trebije in Podgore. »Poskrbeli smo za vključitev novih, zdravstveno ustreznih vodnih virov v omrežje vodooskrbe. Voda izpod Blegoša po naših sodobnih sistemih lahko priteče vse do Lučin.« Ob tem se tako na občini kot v režijskem obratu občanom, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema, zahvaljujejo, da s pitno vodo ravnajo skrbno in gospodarno ter upoštevajo omejitve in priporočila uporabe, kadar je to potrebno.

Občane pozivajo, da morebitne okvare ter vsa vprašanja, pobude in mnenja, vezane na oskrbo s pitno vodo, sporočijo skrbnici vodovodnih sistemov Tini Pintar Tratnik na telefonsko številko 031 609 189 ali na elektronski naslov tina.tratnik@obcina-gvp.si.

Mateja Rant