Ozaveščali o pomenu gozda

16.5.2024

V kranjski območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije so ob dnevu Zemlje pripravili vodenje po Gozdni učni poti Visoko.

»Največji, najbolj kompleksen in ohranjen del narave v Sloveniji je gozd. S skrbjo za gozd bomo poskrbeli tudi za naše življenje, « je poudaril vodja območne enote Kranj Zavoda za gozdove Slovenije Martin Umek. Kot pravi, je namreč gozd vir pitne vode in rodovitne prsti, sebe in svojo okolico ščiti pred razdiralnimi vremenskimi silami, v njem pridobivamo les, gozdne sadeže, gobe, zeli. »Je lastnina in predstavlja vir preživljanja lastnika zemljišča. V gozdu je prijetno, ljudje se v njem umirimo, napolnimo z energijo. Obenem oziroma v osnovi pa je gozd domovanje živalim in rastlinam, je najkompleksnejši biotop, ki je živ, se vedno prilagaja in vpliva na okolico s svojim delovanjem, obstojem.«

Da bi naravo lahko ohranili, pa jo moramo poznati, razumeti in spoštovati, je poudaril Umek in dodal, da so ravno temu – izobraževanju ter opozarjanju na razlike in na posebnosti v naravi – namenjene gozdne učne poti. Vodenja po Gozdni učni poti Visoko se je letos udeležilo 17 oseb, skrivnosti gozda na Visokem pa jim je razkril revirni gozdar Primož Kalan. Začetki Gozdne učne poti Visoko segajo v leto 1985, v čas Gozdnega gospodarstva Kranj. »Z ekipo zagnanih gozdarjev jo je začel vzpostavljati Jože Uršič. Speljana je po gozdu v zaledju Dvorca Visoko in na nepoplavni ravnici desnega brega Poljanske Sore vzbuja spoštovanje in občudovanje že več kot sedemsto let,« je pojasnil Umek. Pot vodi mimo enajstih točk, pri čemer je začetna točka ta čas zgolj mobilna oziroma dosegljiva na spletu. Vsaka točka z zanimivo ilustracijo na izviren način ljudi opozarja na okolico. Po poti se lahko obiskovalci podajo tudi sami, saj so točke opremljene s QR kodami, s katerimi je mogoče dobiti obširnejše informacije na spletu. V krajevni enoti Poljane Zavoda za gozdove Slovenije pa omogočajo tudi ogled z vodnikom.

Mateja Rant