Po 110 letih so zapele nove orgle

22.7.2019

V župnijski cerkvi sv. Vida v Lučinah so praznovali dogodek, ki ga ne doživi vsaka generacija.

Postavitev novih orgel se namreč zgodi na stoletje ali več. V soboto, 15. junija, prav na god župnijskega zavetnika, so obiskovalci lahko prisluhnili vsemu bogastvu zvokov tega inštrumenta, ki ga imenujejo tudi kraljica glasbil. To pa zato, ker lahko en človek z igranjem nanje obudi za cel orkester glasov.

Predstavitev sta, poleg domačega organista Petra Dolinarja, izvedla dr. Matjaž Ambrožič, izvedenec s področja orglarstva, in organist Tone Potočnik, profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Dr. Ambrožič, ki je orgle pohvalil kot ene najboljših v dekaniji Škofja Loka, je prisotnim na slikovit način predstavil vsak register posebej. Primerjal jih je z glasovi iz vsakdanjika, določene celo z oglašanjem ptic. Po vsaki razlagi je prof. Potočnik zaigral na predstavljene registre skladbo iz tuje ali domače orgelske klasike.
Od starih orgel je ohranjena nekoliko povečana omara in nekaj registrov, ki so bili v dobrem stanju in so po dolgoletni uporabi idealno uglašeni, večina pa je novih, zato govorimo o novih orglah. Stare, imele so 12 registrov, so bile delo Ivana Milavca iz leta 1908. Nabavljene so bile le osem let po posvetitvi nove lučinske cerkve, zgrajene po ljubljanskem potresu leta 1895, in kažejo na veliko požrtvovalnost takratnih župljanov pod vodstvom župnika Antona Dolinarja in organista Ivana Dolinarja, da so v relativno kratkem času zmogli velike stroške. Te orgle so prvič zapele 13. septembra 1908 na zlati maši rojaka Jožefa Buha, misijonarja med Indijanci v Severni Ameriki in vikarja škofije Duluth v Minnesoti.

Piščali velike vse do 2,5 metra
Ker so orgle postale precej dotrajane, predvsem zaradi insektov in korozije, in so pri igranju začele povzročati težave, so leta 2005, še v času župnika Valentina Brganta, v župniji začeli zbirati sredstva za njihovo obnovo. S časom pa je na podlagi iskanja rešitev, ogledov orgel po terenu in strokovne podpore dr. Matjaža Ambrožiča dozorela odločitev za nov instrument.
Izdelala sta ga orglarja Boštjan Černe in Matjaž Sodin kot svoj 13. opus. Za izdelavo novih orgel je župnija pridobila soglasje Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine, saj so bile stare del spomeniško zaščitene cerkve sv. Vida. Nakup je odobrila tudi ljubljanska nadškofija. Pri demontaži starih in postavitvi novih so s prostovoljnim delom sodelovali župljani. Nove orgle so začeli postavljati v lanskem januarju. Po postavitvi so mojstri izvedli zahtevno in precizno opravilo intoniranja posameznih registrov. Jakost zvoka je bila kontrolirana in nastavljena kot optimalna na sredini cerkvene ladje.
Orgle imajo 19 registrov. Spadajo med srednje velike in so primerne za spremljanje zborov in interpretacijo raznovrstne orgelske literature. V ohišju je 1072 piščali, od tega 952 kovinskih in 90 lesenih. Največja v višino meri 2,5 metra, najmanjša pa centimeter. Za izdelavo orgel sta mojstra porabila 3350 ur dela. Orgelsko omaro je obnovila Anica Ahčin. Delno je bil prenovljen tudi pevski kor in postavljen podest za pevce. Kot poudarja organist Peter Dolinar, bodo ob primernem vzdrževanju nove orgle preživele več rodov. Upa le, da bo čez dobrih sto let, kolikor so jih doživele dosedanje, še kdo igral nanje.
Župnija Lučine je ob tej priložnosti izdala knjižico o novih orglah, za katero je predgovor napisal nadškof Stanislav Zore, svoje prispevke pa so napisali župnijski upravitelj Jože Kovačič, organist Peter Dolinar, vnuk prvega lučinskega organista Ivana Dolinarja in sin dolgoletnega organista Filipa Dolinarja, Nataša Janša in predsednik KS Lučine Stanislav Bizovičar. V njej je tudi kratek orgelski slovarček, ki pojasnjuje nekatere strokovne izraze, povezane z orglami. Za besedno zvezo orgelski register razlaga, da je to »skupina piščali z enako barvo, jakostjo ter lego zvoka«. V svojem prispevku je župnijski upravitelj Kovačič zapisal misel, da so lahko glasovi piščali v orglah, ki kljub svoji različnosti na sebi lasten način prispevajo k enotni melodiji, zgled sožitja med prebivalci župnije.
Novih orgel se veselijo tudi člani cerkvenega mešanega pevskega zbora, ki je tudi predstavljen v knjižici. Nekateri med njimi v njem prepevajo že več kot 30, 40 ali celo 50 let.

Blagoslov ljubljanskega nadškofa
V nedeljo, 16. junija, je orgle ob somaševanju lučinskega župnijskega upravitelja Jožeta Kovačiča in nadškofijskega tajnika slovesno blagoslovil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. V pridigi je poudaril veselje, da je tako majhna župnija obenem tako živa, da je lahko uresničila postavitev tega instrumenta. Izrazil je tudi zadovoljstvo, da je delo potekalo počasi, kar 15 let, saj so se lahko ljudje v tem času še bolj povezali. Po njegovem pa so zmerno in premišljeno narejene stvari, v nasprotju s sodobnim trendom, ko se išče takojšnji uspeh s čim manj napora, narejene bolje in za daljši čas.
Po slovesni maši je podelil tudi priznanja najbolj zaslužnim. Nadškofijsko priznanje za delo pri cerkvi in v župniji sta prejela dolgoletni cerkovnik in organist Filip Dolinar in ključar Stanislav Bizovičar, posebna priznanja za dolgoletno prepevanje pa še posamezni pevci. Med mašo je na koru ob orgelski spremljavi Gregorja Vojeta zapel domači cerkveni zbor, pod vodstvom Petra Dolinarja pa tudi otroško-mladinski pevski zbor.
Po maši je ključar Bizovičar opisal potek pridobitve novih orgel, ki so stale okrog 95.000 evrov in se vsem, ki so jih omogočili, tudi zahvalil. Nakup orgel so podprli številni posamezniki, kar nekaj je bilo botrov, ki so podarili večji znesek. Pomagali sta tudi občina in Krajevna skupnost Lučine.
Še dolgo po končani slovesnosti so si obiskovalci na koru ogledovali novo pridobitev. Slovesnost so polepšali pritrkovalci iz sosednjih župnij. Domačini so za oba praznična dneva pripravili pogostitev za obiskovalce, okrasili cerkev in postavili mlaj.

Jure Ferlan

Fotogalerija