Poglobili bodo strugo in zgradili dva nova mostova

16.5.2024

Lanskoletna ujma je močno poškodovala tudi cestni odsek na Gorenji Dobravi v smeri proti Sv. Urbanu. Potok Brebovščica je prestopil bregove struge in zalival objekte na desnem bregu v spodnjem delu proti sotočju z Dršakom.

»Poškodovana sta bila oba obstoječa mostova, in sicer na Brebovščici in tudi na Dršaku. Poškodbe so bile predvsem v temeljnem delu obeh mostov, deroča voda je spodkopavala in spodkopala njune temelje,« je povedal Igor Kržišnik z občinske uprave.
Ob upoštevanju razmer ob zadnji ujmi so na občini ocenili, da prepustnost strug Brebovščice in Dršaka ter tudi obeh mostov glede na podobne dogodke, ki jih lahko pričakujemo v prihodnosti, ni zadostna. Odločili so se za celovito sanacijo strug in obeh mostov ter zagotovitev večje pretočnosti. To je bil tudi glavni razlog, da so pri projektiranju pripravili hidravlično analizo celotnega območja in določili potrebno širino in globino strug ter večjih mostov, kar naj bi prispevalo k temu, da bi se v prihodnosti laže izognili podobnim dogodkom.

Dela bodo zaključili jeseni 
»V okviru sanacije po poplavah je na tem področju predvidena izgradnja dveh novih mostov, razširitev in delna poglobitev strug Brebovščice in Dršaka ter izgradnja protipoplavnih nasipov, meteornega zalednega in površinskega odvodnjavanja ter celotne nove dostopne ceste z glavne ceste Gorenja vas–Todraž,« je še pojasnil Kržišnik. Že pred samim začetkom del so uredili novo začasno makadamsko cesto do stanovanjskih hiš, ki omogoča nemoten dostop v času izvajanja del, za pešce pa je dostop urejen po lesenem mostu čez Dršak.
Potem ko so že zgradili armiranobetonske pilote pod temelji, trenutno izdelujejo temeljne oporne zidove za nova mostova. Izvedbo del, ki bodo končana predvidoma jeseni letos, je prevzelo podjetje Topos. Njihova vrednost je ocenjena na približno 600.000 evrov, vendar pa, kot so povedali na občini, ta ocena ni končna, ker se še vedno usklajujejo glede obsega del, ki bi ga na tem področju lahko izvedel pooblaščeni vzdrževalec vodotokov. »Po izvedeni gradnji in dokončanju del se nadejamo, da v prihodnosti na tem delu ne bo več prihajalo do težav z nekontroliranim poplavljanjem in posledično zalivanjem objektov in da bodo dostopi ostali varni in prevozni,« je še poudaril Kržišnik.

Damjana Peternelj