Popis starih hišnih imen

20.6.2024

Hišna imena so se kot del kulturne dediščine naših krajev izoblikovala na podlagi značilnosti določenega območja, narečnih posebnosti, prebivalcev, ki tu živijo, in njihovih dejavnosti. Zanimivo je, da se na podeželskih območjih ljudje bolje poznajo po hišnih imenih kot po priimkih, kljub temu pa določena imena izginjajo oziroma so že pozabljena.

Z namenom, da preprečimo njihovo izginotje in da razširimo uporabo hišnih imen, smo v okviru projekta Stara hišna imena – obraz dediščine naših krajev ob sofinanciranju Občine Gorenja vas - Poljane in strokovni podpori Razvojne agencije Zgornje Gorenjske v preteklih osmih letih že opravili podroben pregled nekdanjih in današnjih hišnih imen, preverili njihovo pojavljanje v zgodovinskih virih in uporabo v narečnem govoru med domačini v 60 vaseh občine in pri tem popisali več kot 1100 imen, od tega jih je nekje tisoč takih, ki so med ljudmi še živa oziroma jih za posamezne domačije še poznajo. Letos pa nadaljujemo popis hišnih imen na območju vasi Trebija in Podgora.

Ob zaključku popisa bodo zainteresirani lastniki hiš, tako kot v prejšnjih popisih, prejeli tudi glinene tablice z napisom hišnega imena v narečju, vsi zbrani podatki bodo evidentirani v spletnem leksikonu www.hisnaimena.si, natisnjena pa je tudi publikacija z zbranimi popisi preteklih dveh let. Letošnja popisana imena na Trebiji in v Podgori pa bodo zbrana le v elektronski verziji publikacije. Vse doslej izdane publikacije hišnih imen so na voljo na spletni strani Razvojne agencije Sora, nekatere tudi še v tiskani obliki. Če kot krajani Trebije in Podgore poznate kakšno zanimivo zgodbo tako o svojem hišnem imenu kot tudi o drugih imenih obeh vasi, razpolagate s fotografijami domačij ali celo poznate razlago, kako je ime nastalo, in ste pripravljeni te podatke deliti z drugimi ter s tem prispevati tudi k vsebini publikacije o hišnih imenih, vas pozivamo k sodelovanju.

Ker verjamemo, da tudi za vas hišna imena predstavljajo pomemben del lokalne identitete, vas vabimo, da se na nas obrnete na e-naslov kristina.miklavcic@ra-sora.si, tel. št. (04) 50 60 225 ali se osebno oglasite na Razvojni agenciji Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka. 

Kristina Miklavčič, vodja projekta, Razvojna agencija Sora