Proračun so znatno »odebelili«

20.6.2024

Člani občinskega sveta so potrdili rebalans letošnjega proračuna, ki se je v primerjavi z veljavnim zvišal za enajst milijonov evrov.

Prihodki so se povečali predvsem na račun sredstev za redno sanacijo po lanskih poplavah, saj so na osnovi sporazuma z ministrstvom za naravne vire in prostor pridobili deset milijonov evrov. Prihodki po novem znašajo 24 milijonov evrov, odhodki pa 37 milijonov evrov, pri čemer bodo razliko pokrili s sredstvi za sanacijo, ki so ostala na računu konec preteklega leta, je pojasnila Katarina Dolenc z občine. Za investicijske odhodke tako namenjajo 78 odstotkov z rebalansom popravljenega proračuna oziroma slabih 29 milijonov evrov.

Dodatnih 168 tisoč evrov so iz državnega proračuna prejeli tudi za sanacijo gozdnih cest, tako da bodo za sanacijo po poplavah letos skupaj namenili skoraj 23 milijonov evrov. Poleg tega so v proračun dodatno umestili tekoče vzdrževanje vodovoda na Sovodnju in ureditev kanalizacije v novi soseski Praprotnica - Hlavče Njive ter izdelavo celostne prometne strategije. Z rebalansom so za petdeset tisoč evrov povečali sredstva za prevoze otrok v šolo, za dnevno varstvo in vzgojo so namenili dodatnih 36 tisoč evrov ter za splošne in posebne socialne zavode 18 tisoč evrov.

Mateja Rant