Proračun v enomesečni javni obravnavi

19.10.2023

Občinski svetniki so na oktobrski seji med drugim obravnavali prvi predlog proračuna za prihodnje leto, ki bo po pričakovanjih »težak« 14,4 milijona evrov.

V proračunu za prihodnje leto načrtujejo 13,4 milijona evrov prihodkov, največ iz naslova dohodnine, in sicer 7,4 milijona evrov. Odhodkov bo po pričakovanjih 14,4 milijona evrov. Za tekoče odhodke je namenjeno 52 odstotkov proračuna, za investicije pa 6,6 milijona evrov oziroma slabih 46 odstotkov proračuna, je pojasnila Katarina Dolenc, ki je na občini pristojna za proračun in finance. Za odplačilo dolga skupaj z obrestmi bodo namenili 429 tisoč evrov. 

Med večjimi prihodki, ki jih načrtujejo v prihodnjem letu, je Katarina Dolenc omenila še nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 400 tisoč evrov, med nedavčnimi prihodki pa največ sredstev pričakujejo od režijskega obrata, in sicer 900 tisoč evrov. Med transfernimi prihodki iz državnega proračuna največ pričakujejo za investicije, in sicer naj bi prejeli 574 tisoč evrov. Za novo turistično atrakcijo v občini, modelni park Gorenja vas – Mali Velikan, bo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport namenilo 232 tisoč evrov, 213 tisoč naj bi prejeli za sanacijo plazov Smoldno–Poljane–Gabrška gora s strani ministrstva za naravne vire in prostor, 108 tisoč evrov naj bi jim ministrstvo za zdravje namenilo za ureditev novih ambulant družinske medicine v zdravstvenem domu v Gorenji vasi, 957 tisoč evrov pa naj bi prejeli še za uravnoteženost in razvitost občin. Na milijon evrov so okvirno ocenili sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov. Računajo še na 445 tisoč evrov s strani Eko sklada za gradnjo kulturnega doma v Poljanah. Za kulturni dom v Poljanah so sicer v proračunu za prihodnje leto skupaj namenili 1,5 milijona evrov, med večjimi investicijami pa je Katarina Dolenc omenila še vodovod Kopačnica in Gorenje Brdo v višini milijon evrov in modelni park Gorenja vas - Mali Velikan 353 tisoč evrov. Za tekoče odhodke in transferje bodo največ namenili za dnevno varstvo in vzgojo, in sicer 1,6 milijona evrov, za prevoze otrok 579 tisoč evrov in za zimsko službo 558 tisoč evrov.

V razpravi je svetnik Žan Mahnič predlagal, da bi bilo smiselno premisliti o zvišanju sredstev za nakup opreme za zaščito in reševanje, da bi tako izkoristili začasno znižan davek na dodano vrednost na tovrstno opremo po letošnji vremenski ujmi. Antona Debeljaka je zbodlo v oči, da so sredstva za prevoze otrok dvignili kar za petino. Ob tem je župan Milan Čadež pojasnil, da so veliko napora vložili, da dvig ni še večji. »Šlo je prav za izsiljevanje, tako da smo izvajalce prevozov iskali daleč naokoli. Na koncu smo vendarle dokazali, da je to mogoče izvajati tudi ceneje.«

Mateja Rant