Proti Lenartu po novi cesti

10.11.2022

V začetku avgusta se je začela obnova lokalne ceste Lenart–Zapreval, in sicer od vasi Zapreval do občinske meje z Železniki.

Na 600 metrov dolgem odseku so zamenjali spodnji in zgornji ustroj ceste v debelini 70 centimetrov. Razširili so ovinke, na novo je urejeno odvodnjavanje meteornih voda s ceste. Sanirali so tudi tri cestne usade.

»Na tem odseku ceste smo dve serpentini razširili tako, da je sedaj možen prevoz avtobusa tudi s te strani.« Asfaltiranje je bilo zaključeno konec oktobra. Kot pojasnjuje Boštjan Kočar, svetovalec za komunalno infrastrukturo, končni obračun še ni bil izveden. Po ponudbi pa vrednost gradbenih del znaša 210 tisoč evrov z vključenih davkom. Sanacijo v celoti krije občina. Izvajalec gradbenih del Hip KA, ki je bil izbran na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik, mora še urediti del brežin in nasuti bankine. S tem bo sanacija zaključena še v tem mesecu.

Lidija Razložnik