Protipoplavni ukrepi za mirnejši spanec krajanov

21.4.2022

V Poljanah so minuli teden simbolično predali namenu pridobitve, s katerimi zagotavljajo večjo poplavno varnost na območju Poljan.

S slavnostnim prerezom traku so v Poljanah simbolično zaznamovali zaključek 3,3 milijona evrov vrednega projekta, v sklopu katerega so izvedli vrsto ureditev za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan. "Prebivalci bodo zdaj lahko mirneje spali, ko so zavarovani pred visokimi vodami," je na slovesnosti poudaril minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, ki je Občino Gorenja vas - Poljane pohvalil kot primer dobre prakse, kako je pristopila k urejanju poplavne varnosti na tem območju. Župan Milan Čadež je spomnil, da so se tega lotili takoj po katastrofalnih poplavah oktobra 2014.

Tako so že do konca leta pripravili idejno zasnovo protipoplavnih ureditev, nato pa je sledilo petletno obdobje pridobivanja potrebne dokumentacije in dovoljenj. "Prav na sv. Martina leta 2018 se je začela gradnja, in spomnim se, da nam je minister že ob prejšnjem obisku v Poljanah dejal, da smo naredili nemogoče. A zadane cilje vedno tudi izpeljemo," je poudaril Čadež, ki je ponosen, da so njihov projekt na ministrstvu pred dvema letoma prepoznali kot primer dobre prakse. Po Vizjakovih besedah je bila lokalna skupnost ključna pri pridobivanju vseh dovoljenj in dokumentacije. "To ni mačji kašelj za tako velike posege v prostor. Tu je ogromno deležnikov in pripeljati projekt do dovoljenj je veliko lažje, če se to dela iz lokalnega okolja kot iz Ljubljane, saj ljudje bolj zaupajo lokalnim skupnostim." Zato si prizadevajo takšne sporazume z občinami sklepati tudi pri drugih projektih in jih tako pospešiti. Projekt je po besedah župana obsegal ureditev sotočja Hotoveljščice in Poljanske Sore s kopališčem na vzhodnem delu, premik struge Poljanske Sore na sotočju, gradnjo novega mostu čez Soro ter ureditev in poglobitev struge Ločivnice. Kot so pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor, so na ta način znižali višinski nivo maksimalnih poplavnih vod Poljanske Sore in pritokov ter izboljšali hidravlične lastnosti na vplivnem območju Poljan in bližnjih naselij. Pogodbena vrednost gradbenih del je znašala 2,9 milijona evrov, višja končna vrednost izvedenih del pa je po pojasnilu ministrstva posledica dodatnih del, ki so se pokazala med gradnjo in zaradi katerih je bilo treba spremeniti tudi projektantske rešitve. Projekt so financirali iz sredstev Sklada za vode, Občina Gorenja vas - Poljane pa je prispevala 850 tisoč evrov.

Mateja Rant