Radioklub Marmor Hotavlje

4.6.2019

'Elektrificirali' tekmovalno lokacijo na Ermanovcu

Aktivnosti radioamaterjev so bile v zadnjem času usmerjene predvsem v elektrifikacijo tekmovalne lokacije na Ermanovcu in odpravljanje posledic, ki jih je pustila zima.

»Po vseh težavah in zapletih smo napajanje rešili preko sončnih celic, kar je pogoj tudi za delovanje vseh ostalih naprav. Tako smo sedaj samozadostni in neodvisni od javnega omrežja,« je zadovoljen Dejan Novak, predsednik kluba.
»Na lokaciji trenutno deluje FM/DMR-repetitor, ki pokriva Poljansko dolino in se tudi širše lepo dopolnjuje z radioamaterskim omrežjem ostalih repetitorjev v Sloveniji.« Obenem so postavili tudi panoramsko kamero, vremensko postajo in (testno) internetni prehod za vremenske balone.
»Upam, da bo čimprej zaživela tudi prenovljena spletna stran, kjer bodo ti podatki dostopni vsem,« pojasnjuje Novak.
»Za nas je to velika pridobitev, saj vemo, da zaradi razgibanosti terena in sorazmerne oddaljenosti ostalih repetitorjev (Kobla, Mohor, Vojsko, Krim, Krvavec ...) težko vzpostaviš zvezo samo z ročno VHF/UHF-postajo. To se je pokazalo tudi ob žledolomu, ko smo morali postavljati repetitorje. V bodoče upam, da bo finančno stanje dovoljevalo, da se stvari še nadgradijo in izboljšajo, saj bomo v primeru potreb le tako lahko hitreje in bolje pomagali vsem, ki bodo našo pomoč potrebovali,« še dodaja Novak, ki se obenem zahvaljuje vsem, tako članom kot nečlanom društva, ki so pri delih pomagali.