Razbremenitev svojcev s pomočjo na domu

16.5.2024

Socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu v občini Gorenja vas - Poljane pod okriljem Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka izvajajo že več kot 25 let.

»V svojih začetkih je bila tovrstna pomoč organizirana pretežno kot gospodinjska pomoč in družabništvo, skozi leta razvoja, družbene spremembe in predvsem spremembe v osnovni celici posameznika, družini, pa je postala zelo pomemben del v skrbi predvsem za starejše občane in tudi druge upravičence,« je poudarila vodja službe pomoči na domu v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka Nataša Kalan. Današnja družina, pravi, namreč večinoma ne sobiva več v skupnosti več generacij, kot je to veljalo pred desetletji, zato se občani in njihovi svojci velikokrat srečujejo z veliko stisko. Pomoč družini na domu je tako organizirana z namenom, da na eni strani razbremenijo svojce, na drugi strani pa omogočijo tako starejšim kot tudi bolnim ali invalidnim občanom čim daljše bivanje v domačem okolju. »Z različnimi oblikami praktične pomoči in opravil vstopamo v življenje posameznika in mu zagotavljamo bolj kakovostno in zadovoljno življenje.«

Skrbijo za kakovostno starost 
Po besedah Nataše Kalan je v občini Gorenja vas - Poljane v to obliko pomoči na domu vključenih 23 občanov oziroma uporabnikov, neposredno delo pri njih opravljata dve zaposleni, za dodatno pomoč pa se vključujejo tudi zaposleni v sosednjih občinah, skupaj jih je 16. Po izobrazbi so bolničarji oziroma imajo opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo oskrbovalec. »Za delo oskrbovalca v svoje vrste vabimo tudi nove zainteresirane delavce, v redno zaposlitev ali po pogodbi.« V občini Gorenja vas - Poljane se kot socialna oskrbovalka v pomoč občanom že 14 let vključuje Danica Šubic, Maja Cankar pa osem let. Kot sta poudarili, ju to delo veseli, bogati in utrjuje prav zaradi razgibanosti in prilagodljivosti ter uporabnikov samih, ki jima izkazujejo hvaležnost. »Sva sočutni in srčni, pomembni so nama dobri odnosi in vsestransko zadovoljstvo,« poudarjata in dodajata, da je potrebno dobro sodelovanje s sorodniki, patronažno službo, zdravniki in uporabnikom bližnjimi ljudmi. »Pomembno nama je, da so uporabniki v domačem okolju srečni, na toplem in da preživljajo kakovostno starost.« 

Ceno storitve subvencionira občina 
Kot ugotavlja Nataša Kalan, se občani in njihovi svojci za storitev socialne oskrbe na domu največkrat začnejo zanimati, ko se pojavijo spremembe zaradi starostnega pešanja ali se spremeni zdravstveno stanje, ki vpliva tako na psihično kot fizično stanje posameznika, in to predstavlja vse večje težave v organizaciji posameznega dne. O storitvah in oblikah pomoči na domu se dogovarjajo individualno ter se prilagajajo potrebam posameznika. »V osnovi potrebe opredelimo že v prvih pogovorih, ko je vključitev v izvajanje možna, pa občana pred začetkom izvajanja obiščemo na domu, kjer opredelimo vse podrobnosti.«
Storitve oziroma opravila so organizirana v treh sklopih: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kot so oblačenje ali slačenje, umivanje, hranjenje ..., gospodinjska pomoč, kot sta prinašanje pripravljenega obroka ali nabava živil, ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. »Ceno storitve subvencionira občina, ki v skladu z zakonodajo zagotavlja najmanj petdeset odstotkov celotnih stroškov storitve,« je pojasnila Nataša Kalan in dodala, da je cena ure storitve za uporabnika v občini Gorenja vas - Poljane 7,44 evra, sofinanciranje občine pa znaša 72,96 odstotka. Neposredna oskrba je organizirana ob delavnikih od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure.

Možnosti razširili s Hišo generacij
»Kljub možnostim, ki jih služba pomoči na domu ima in lahko nudi, pa vendarle tovrstna oblika včasih ne zadostuje več. Z namenom, da se razširijo možnosti, se je lani v sodelovanju med Občino Gorenja vas - Poljane in CSS Škofja Loka odprla Hiša generacij,« je še razložila Nataša Kalan. V Hiši generacij se občani lahko vključujejo v dnevno varstvo ali pa uporabijo možnost začasnih namestitev. »Ob tem se v skrbi za svoje bližnje razbremenijo tudi svojci, sami občani oziroma uporabniki pa se mogoče ponovno srečajo in družijo s svojimi znanci in prijatelji, ki so bili v preteklosti že del njihovega življenja.« Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka tako z dejavnostjo institucionalnega varstva in storitvami pomoči na domu občanom nudi celostno skrb, ki jim omogoča, da čim dlje ostanejo in živijo v poznanem in njim domačem okolju.

Mateja Rant