S 5. seje občinskega sveta

19.7.2019

13. junija so se v poročni dvorani dvorca Visoko na zadnji seji pred poletnimi počitnicami sešli občinski svetniki.

Večino časa so namenili seznanitvi z različnimi poročili. Bilo jih je kar devet. O delu Skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter zavoda Poljanska dolina pišemo v Podblegaških novicah na straneh 8 in 9, prav tam si lahko preberete več o poročilu nadzornega odbora občine.
Svetniki so potrdili tudi Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne in osnutek Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne, ki so ju morali uskladiti po spremembi Zakona o lekarniški dejavnosti v letu 2017. Potrdili so še pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev (Jobstov sklad) ter predlog odloka o javni gasilski službi in osnutek odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini.

Pocenitev smeti – za koga?
Najdlje so se zadržali pri predlogu odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v občini, skupaj z elaboratom o oblikovanju cen ter cene storitev. Ker je bil odlok sprejet v letu 2002, je bilo zaradi potrebnih sprememb, dopolnitev in uskladitev potrebno pripraviti novega. Nerešene pa ostajajo nekatere neskladnosti. Povprečno zberemo 40 litrov mešane komunalne embalaže na prebivalca mesečno, minimalni volumen zabojnika pa je pri posameznih gospodinjstvih pod 20 litrov na osebo mesečno. Na večini ekoloških otokov je nered, pogosto čiščenje povzroča dodatne stroške, ki jih plačujejo vsi uporabniki storitev … Z odlokom naj bi zagotovili vsakemu uporabniku enake storitve z enakimi cenami za enake vrste in količine komunalnih odpadkov. »Želimo, da odpadki ne bodo več pristajali po gozdovih in ekoloških otokih. Rumenih zabojnikov na ekoloških otokih ne bo več. Temu, da se ti zabojniki sedaj polnijo ponoči, moramo narediti konec,« je poudaril župan, ki je prvo branje odloka umaknil z dnevnega reda lanskoletne oktobrske seje, na zadnji seji pa ocenil, da je novi odlok po dveh obravnavah dovolj dobro pripravljen, da prestane svetniško odločanje.
Cene za infrastrukturo se z upoštevanjem sprememb odloka znižujejo za nekaj manj kot štiri odstotke na 4,6658 evra/m³, za storitev zbiranja pa se znižujejo za deset odstotkov na 43,7215 evra/m³.
Upošteva se minimalen volumen zabojnikov za mešano embalažo 35 litrov na osebo na območju z zbiranjem enkrat mesečno in 25 litrov na osebo na območju z zbiranjem dvakrat mesečno. Cene pri gospodinjstvih do pet članov naj bi se znižale, zaradi nakupa večjih zabojnikov in spremenjenega obračuna pa se bodo spremenile (zvišale) pri gospodinjstvih z več kot pet oziroma šest člani. Tako naj bi že šestčlansko gospodinjstvo z odvozom dvakrat mesečno namesto 9,62 evra na mesec na položnicah po novem plačevalo 14,51 evra. »Razlike med uporabniki po strošku na osebo bodo z novim odlokom vseeno manjše kot doslej,« je utemeljila Kristina Knific z občinske uprave. Svetniki so zahtevali, da se pri določanju najmanjših volumnov zabojnikov glede na število članov gospodinjstva izvede zaokroževanje volumna navzdol, kar prinaša ugodnejšo ceno za občane. Prav v teh dneh poteka korespondenčna seja občinskega sveta za sprejem usklajenega odloka, zato več o tem v eni od naših naslednjih številk.

Boršt še plazi
Poročilo o vplivih RŽV na okolje za leti 2017 in 2018 so podali direktorica Hiacinta Klemenčič ter Matej Rupert in Matej Eržen z ARAO (Agencija za radioaktivne odpadke). Kot je povedala Klemenčičeva, so bile v letih 2017 in 2018 dejavnosti redno financirane in izvedene z načrtom. Merjene vrednosti v tem času so bile pod predpisanimi mejnimi vrednostmi. O odlagališču Boršt je povedala, da opažajo trend zmanjševanja premikov – še ostajajo pri 1,7 do 1,8 centimetra, hitrost plazenja se zmanjšuje.
Matej Rupert in Mitja Eržen z ARAO, ki upravlja z odlagališčem Jazbec, sta povedala, da meritve zadnjih dveh let kažejo, da mejne vrednosti niso bile presežene. Premiki na odlagališču so minimalni, odlagališče se poseda za približno centimeter na leto.

Krajevni urad in policija
Načelnik Upravne enote Škofja Loka Bojan Miklavčič je povedal, da je bil krajevni urad v Gorenji vasi lani odprt 40 dni. V povprečju je bilo na dan izvedenih osem postopkov in nalog, skupaj torej 360, kar je devet odstotkov manj kot pred letom dni. Manj je bilo izdaj osebnih izkaznic, pri izdaji potnih listov in vozniških izpitov so zabeležili porast.
Komandir Policijske postaje Škofja Loka Sašo Eniko je povedal, da na območju naše občine obravnavajo v povprečju od pet do deset odstotkov vseh zadev na Škofjeloškem. Na področju kriminalitete so obravnavali 21 zadev (v letu 2018 jih je bilo 38), manjša pa je bila njihova preiskanost (38 odstotkov v primerjavi s 50 odstotki leto prej). Trenutno se veliko ukvarjajo s kriminaliteto na spletu. Droge so glede na izkušnje policije v naši občini med vsemi na Škofjeloškem najmanj prisotne.
Na področju javnega reda in miru so posredovali pogosteje kot v letu 2017, to je 21-krat. Posredovali so pri 30 prometnih nesrečah (leto prej 25), smrtnih žrtev ni bilo, med vzroki pa prednjači neprilagojena hitrost. Manj je tudi voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola.

STC Stari vrh: sposobni preživeti, ne pa investirati
Ustvarili so za slabo desetino manj prihodkov kot v prejšnji sezoni, in sicer približno 415.000 evrov, družba za leto 2018 izkazuje čisti dobiček v višini približno 76.000 evrov. Trobiš je ocenil, da je podjetje sposobno preživeti, ne pa zagotavljati investicij.
Slabost je še vedno ta, da Stari vrh nima dovolj nočitvenih kapacitet, letošnja zelena zima je botrovala tudi k znižanju števila smučarjev. »Bolje se moramo pripraviti na letno sezono in pridobivanje investitorjev, ki bi imeli interes vlagati vanjo,« je ocenil Trobiš.

Športna dvorana dražja
»Končna vrednost izgradnje Športne dvorane Gorenja vas s pripadajočo zunanjo ureditvijo, zunanjim športnim igriščem in prenovljeno skupno kotlovnico je bila 4,935 milijona evrov, izgradnja objekta športne dvorane je znašala nekaj manj kot 3,695 milijona evrov,« je poročal Bernard Strel iz občinske uprave. Dodatna dela so znašala 593.000 evrov z DDV, kar je malo več kot 15 odstotkov osnovne pogodbene vrednosti. Ob to so se svetniki tudi obregnili. »Razlogi za podražitev so v tem, da je gradnja živ projekt, v fazi projektiranja in izvedbe na gradbišču ni mogoče predvideti rešitve vseh detajlov, včasih se pokažejo tudi boljše rešitve, ki so primernejše in učinkovitejše,« so zatrdili na občini.

Damjana Peternelj