Sanacija ceste v Javorje

19.7.2019

Dela bodo končana jeseni

Občina Gorenja vas - Poljane je z glavnim izvajalcem del Hipplus konec preteklega leta začela sanacijo lokalne ceste (LC) Delnice–Javorje, ki je bila decembra 2017 zaradi poplav in močnega vetra zelo poškodovana. Vrednost predvidenih del je 1,71 milijona evrov z DDV.

Cesta od odcepa za Delnice proti Javorjam poteka po zelo nestabilnem in plazovitem terenu, kar je v zadnjem obdobju zaradi zdrsov plazov prispevalo k velikim poškodbam ceste. Občina je iz naslova elementarnih nesreč pridobila nepovratna sredstva v višini 616.522 evrov, namenjena celoviti rekonstrukciji dveh zaradi plazu najbolj poškodovanih cestnih odsekov. Na območju LC Zapreval–Poljane so za sanacijo predvideni trije odseki.
Kot je povedal Igor Kržišnik, na občini odgovoren za investicije, je 380 metrov dolg odsek pod opornim zidom pri javorski cerkvi končan, saniran je tudi plaz pod cerkvijo. Glavnina del v spodnjem delu ceste mimo Krajcev do odcepa za Delnice v dolžini 600 metrov je bila opravljena že v zimskem času, fino asfaltiranje pa v začetku julija.

Zahteven teren za ceste
V začetku maja je občina podpisala sofinancersko pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor za drugo fazo sanacije plazovitega terena na cesti Javorje, s katero je pridobila 720.000 evrov. »Pričeli smo z deli na pododseku 2. Pred odcepom ceste za Dolenčice je treba globinsko sanirati tri večje plazove v dolžini 520 metrov, čez katere poteka cesta. Gre za zelo zahtevne posege, zato bodo dela potekala vse poletne mesece. Zaključek je predviden septembra,« je povedal Kržišnik.
»KS Javorje, ki se razteza od Blegoša in skoraj do Luše v Selški dolini, ima v naši občini najbolj neugodno geološko strukturo tal za ceste. Tu naletimo na zaledne vode, zemljina je mehka, veliko je plazovitega terena. Strošek kakovostne sanacije cest na takšnem terenu je nekajkrat večji kot na trdnem terenu in zahteva veliko več strokovne priprave,« je dejal predsednik KS Javorje Ciril Alič ter poudaril, da bodo krajani KS Javorje s sanirano cesto pridobili izredno veliko. »Včasih slišim pripombo, da občina nameni preveč sredstev za ceste v KS Javorje, zelo malo občanov pa je seznanjenih z dejstvom, da skozi vse krajevne skupnosti v občini potekajo državne ceste, samo v KS Javorje je lokalna cesta iz Poljan edina normalna cestna povezava.«

Lidija Razložnik