Skrbijo za šport in druženje

22.12.2022

Plaketo Občine Gorenja vas - Poljane je prejelo tudi Športno društvo Partizan Gorenja vas ob stoletnici delovanja društva na športnem in družbenem področju.

Športno društvo Partizan je naslednik tradicije, ki se je začela leta 1921 z ustanovitvijo Sokolskega društva v Gorenji vasi. »Člani so na prvo mesto postavljali telovadno dejavnost, ki so jo od leta 1923 izvajali v novem Sokolskem domu, zgrajenem z lastnimi sredstvi in s prostovoljnim delom, posvečenem dr. Ivanu Tavčarju.«

Po prekinitvi med drugo svetovno vojno so tradicijo nadaljevali pod novim imenom Telesno-vzgojno društvo Partizan, od devetdesetih let prejšnjega stoletja naprej pa delujejo pod imenom Športno društvo Partizan. Člani so obdržali temeljne smernice društva ter se prilagajali željam članov in novim športnim trendom. »Najstarejši dejavnosti, orodni telovadbi, so se sčasoma pridružile še nove: smučanje, košarko, nogomet, balinanje, tenis in mnoge druge.« Poleg pionirskega dela na področju športnega opismenjevanja je društvo že od začetka delovalo tudi kot glavni spodbujevalec in nosilec družabnega življenja v kraju in širše, predvsem v obliki dobro obiskanih plesov in veselic v dvorani Partizan. »Čeprav se zdi, da so zlati časi ŠD Partizan minili, je njegovo jedro dejavno in vključuje nezanemarljivo število članov, ki bodo stoletno tradicijo v pravem sokolskem duhu razvijali tudi v prihodnje,« so še zapisali predlagatelji. 

Plaketo je v imenu društva prevzela predsednica Špela Knafelj Borovič. »Počaščena sem, da prav jaz prevzemam plaketo, za katero se 'skriva' stoletna zgodovina društva – to je dolga doba, v kateri se je veliko zgodilo,« je poudarila in dodala, da zato ne pripada zgolj današnji generaciji oziroma tistim, ki so ta čas aktivni v društvu, ampak vsem, ki so doslej pomagali, da je društvo prišlo do stoletnice.

Mateja Rant