Šola dosega izjemne uspehe

22.12.2022

Plaketo Občine Gorenja vas - Poljane za uspešno in pestro učno-vzgojno delo ter povezanost s krajem v preteklih petdesetih letih je prejela Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas.

Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas kot samostojni zavod deluje od 1. septembra 1971. Pod njenim okriljem danes deluje 29 oddelkov, dve podružnični šoli in vrtec Zala s 13 oddelki. »V vzgojno-izobraževalnem procesu je šola vedno sledila novostim in jih vključevala v učni proces, uspešno se vključuje v številne domače in mednarodne projekte,« so poudarili v obrazložitvi priznanja in dodali, da se to ob odličnosti mentorjev in podpori pedagoških delavcev med drugim odraža v izjemnih dosežkih, priznanjih in odličjih učencev na različnih področjih. Šola se obenem ponaša z nazivi kulturna, športna, eko in zdrava šola ter ponuja tudi pester nadstandardni program. Med zadnjimi pomembnimi pridobitvami so poudarili novo telovadnico, ki omogoča še kakovostnejšo športno dejavnost ne samo učencem, ampak tudi zunanjim obiskovalcem. Ob 50-letnici šolske stavbe so izdali zbornik Šola na Trati ne sme zaostati, v katerem so zbrali šolske dogodke in spomine. »Zavod Osnovna šola Ivana Tavčarja dosega na področju izobraževanja vsa leta uspehe in dosežke, ki so trajnega pomena in prispevajo k razvoju in ugledu občine.« Priznanje je prevzel ravnatelj Izidor Selak in se zahvalil v imenu vseh 123 zaposlenih v zavodu. »V obširnem zborniku smo popisali celotno zgodbo zadnjega pol stoletja šole. To je uspešna zgodba,« je poudaril in dodal, da so v tem času vzgojili in izobrazili številne generacije poštenih in pridnih prebivalcev.

Mateja Rant