Toplice Kopačnica

24.6.2019

Investitor pridobil koncesijo za rabo termalne vode

25. aprila je Vlada RS izdala odločbo, s katero je koncesijo za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici podelila družbi IJP z Ljubnega ob Savinji. Koncesijsko pogodbo bo lastnik družbe Iztok Podkrižnik podpisal z ministrom za okolje in prostor Simonom Zajcem.

Kot je pojasnila direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec, se s tem zaključuje več kot desetletje trajajoč postopek podelitve koncesije za koriščenje tople vode v Kopačnici. »Izpolnjen bo tudi osnovni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za sodobno topliško ureditev v Kopačnici, za kar podjetje IJP pripravlja novelacijo že izdelanih projektnih rešitev.« Investitor že dlje časa razvija koncept umestitve toplic v prostor in pri tem preizkuša različne sodobne pristope in izkušnje primerljivih projektov, vse z namenom optimizacije projektnih rešitev, ki bodo zadovoljile tako potrebe sodobnih gostov kot tudi upoštevale sonaravne pristope gradnje ter vzdržno umeščanje v prostor prvobitne pokrajine Poljanske doline. Občina pričakuje, da je podeljena koncesija korak bližje k čimprejšnji realizaciji tega izjemno pomembnega razvojnega projekta. Ta naj bi bistveno prispeval tako k razvoju turizma v Poljanski dolini kot tudi v širši regiji.
»Projekt Kopačnica je v fazi izdelave končne verzije idejne zasnove za pridobitev projektnih pogojev. Pridobljena koncesija za rabo termalne vode omogoča nadaljnje korake glede izvedbe projekta. Ko pridobimo gradbeno dovoljenje, bodo stekla nadaljnja dela v Kopačnici, najverjetneje v naslednjem letu,« je povedal Podkrižnik in poudaril, da bodo dela tako na javnem kot zasebnem delu potekala istočasno. »Medtem smo prišli do boljših, popolnejših in bolj racionalnih rešitev, ki bodo še bolj povezane s samo lokacijo oziroma naravo.«

Lidija Razložnik