Urejajo ribnik in telovadnico v naravi

18.5.2023

Občina Gorenja vas - Poljane želi urediti novo rekreacijsko središče Log, ki se nahaja v neposredni bližini občinskega središča Gorenja vas. Ureditev obsega zemljišča s površino okrog dvanajst tisoč kvadrantih metrov.

Manjši ribnik v velikosti od tristo do štiristo kvadrantih metrov in globine 1,5 metra bo predstavljal osrednji element novega rekreacijsko-doživljajskega parka in bo služil za izobraževanje o avtohtonih živalskih in rastlinskih vrstah. Skupaj z lesenimi podesti in obrobno dvignjeno potjo tvori zunanjo učilnico za vse generacije. Jugozahodno od okrasnega ribnika je umeščen trim otok z manjšim naborom telovadnih postaj. Načrtovan je tudi zeleni zasajen hrib, za katerim se oblikuje manjši piknik prostor s klopmi in mizami.

Urejena je še dostopna pešpot z javne poti ob reki Sori, v načrtu je ureditev manjših pomolov za dostop do ribnika, namestitev urbane opreme (klopi, stojala za kolesa), igral za različne starostne skupine otrok, ureditev površine za skupinske igre, postavitev razlagalnih tabel ter postavitev telovadnih orodij za telovadnico na prostem na robnem delu območja ob novopredvideni gozdni pešpoti. Preko južnega dela območja že poteka urejena tematska pešpot po Rupnikovi liniji. Park se bo tematsko navezoval na bogato kulturno in zgodovinsko dediščino Poljanske doline. Celotno območje bo poleg rekreacijske funkcije in spodbujanja aktivnega preživljanja prostega časa v naravi imelo tudi izobraževalno funkcijo, saj bo v njem mogoče organizirati naravoslovne dneve tako za šolske kot vrtčevske otroke.

Marjeta Šifrar