V naravo je odvrženih preveč odpadkov

16.5.2024

Aprila se že tradicionalno po vaseh naše občine zvrstijo delovno-čistilne akcije. Udeležijo se jih tako otroci kot odrasli, vsi z željo po urejeni in čisti okolici ter medsebojnem druženju.

Več kot štirideset krajanov, med njimi tudi precej otrok, je v Lučinah čistilo okolico šole in večnamenskega doma ter okolico ob glavni cesti od Todraža do Suhega Dola. Pokosili so travo v okolici šole, igrišča pred večnamenskim domom in gasilskim domom. Skupina udeležencev je čistila tudi v Brebovnici in na delu ceste, kjer se pogosto ustavijo izletniki na poti v Lučine. Nabralo se je veliko embalaže, plastenk in plastičnih ter papirnih ovitkov prigrizkov. Na nekaterih težje dostopnih mestih so še vedno našli kakšen kos pohištva in gospodinjskega aparata. Opažajo pa, da se ozaveščenost ljudi počasi dviguje in v naravo odvržejo precej manj večjih, odsluženih kosov pohištva in gospodinjskih aparatov.

Čistilni akciji v organizaciji ŠD Sv. Urban se je pridružilo trideset krajanov Dolenje Dobrave, Gorenje Dobrave, Todraža in Bačen. Čistilo so od »Mrzlka« do Todraža, od Todraža do Bačen in od ZC Todraž do žage Hrast. Pobirali so smeti ob cestah, potokih ter na ostalih površinah. Na relaciji Todraž–Žirovski Vrh Sv. Urbana do mostu v Zali, z odcepi: Omejc–Budl, Omejčk–Grobež–Šimc in Vinko–Rovtar se je 46 sodelujočih s svojo mehanizacijo lotilo obrezovanja vej nad cesto, čiščenja ceste, muld in prepustov. Nasuli in uredili so bankine, ki so bile poškodovane v avgustovskem neurju. Na območja VO Hotavlje in VO Leskovica se je akcije udeležilo tristo udeležencev. Pobirali so odpadke ob cestah, kjer je še vedno odvrženih veliko smeti, predvsem pločevink. Čistile so se mulde, jaški in propusti. Urejale so se bankine, obsekale veje ter pometla cestišča po zaključeni zimski sezoni. Na Hotavljah so uredili tudi vaško jedro pred Zadružnim domom ter čistili javne površine. Na območju KS Javorje so se združili člani in podporniki PGD Javorje in TD Stari vrh. Akcije se vsako leto udeležijo tudi otroci, ki pobirajo odpadke. 52 krajanov in članov PGD Sovodenj, TD Sovodenj, ŠD Sovodenj, PD Sovodenj, LD Sovodenj, KUD Sovodenj je prav tako pobiralo odpadke po markiranih planinskih poteh, ob vodotokih Podosojnščice, Javorščice in Podjelovščice ter ob regionalni državni cesti in še nekaterih lokalnih cestah ter poteh na območju Sovodnja. Nabrali so devet vreč odpadne plastike, deset vreč ostankov komunalnih odpadkov in kar nekaj trdega odpadnega polivinila. Manj smeti so otroci nabrali v Kladju, kjer pa so imeli več dela na tri kilometre dolgi cesti, ki jo je bilo treba pomesti, očistiti prepuste ter posekati veje. Uredile so se tudi vse označevalne table. Zbralo se je 33 članov Turističnega, kulturnega in športnega društva podeželja Kladje. Na območju KS Poljane zaradi številnih sanacijskih projektov, ki po avgustovskih poplavah potekajo na cestah in morajo biti zaključeni do konca leta, delovno-čistilne akcije ni bilo.

Po zaključeni akciji sta sledila malica in druženje. Organizatorji akcij so zadovoljni z udeležbo, ki vsako leto potrdi, da ljudem ni vseeno, v kakšnem okolju živijo. Veseli so, da se pridružijo tudi otroci, ponekod tudi družine. Zahvala vsem sodelujočim ter krajevnim skupnostim in občini, da udeleženci niso bili ne žejni ne lačni.

Lidija Razložnik

Fotogalerija