Vodovod Lučine: Sanacijska dela takoj po prevzemu

6.5.2019

Lučinski vodovod bo predvidoma v pomladnih mesecih prenesen s krajevne skupnosti na občino. Tako bo občina prevzela upravljanje in s tem tudi vzdrževanje napeljave.

»Prva sanacijska dela bodo stekla hitro po prenosu lastništva,« je povedala direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec in dodala, da je vodovod sicer potreben večjih obnovitvenih del, ki bodo sledila v naslednjem koraku. Krajevna skupnost, ki je bila lastnica vodovoda do zdaj, ni imela na voljo sredstev za ustrezno obnavljanje. Denar, zbran z vodarino, ob dodatnem vložku iz proračuna KS je bil porabljen za tekoče stroške in vzdrževanje, tudi za plačilo usposobljenega pooblaščenega vzdrževalca, ki ga predvideva zakonodaja.

Pooblaščeni odgovorni vzdrževalec z novim letom ni več želel podaljšati pogodbe, kar je bil še dodatni razlog, da KS vodovod preda občini. To so svetniki krajevne skupnosti potrdili na zadnji seji.

Obstoječi vodovod bo tudi po zgraditvi novega ostal v uporabi, je pojasnila Elizabeta Rakovec. Kdaj bodo začeli gradnjo infrastrukture, ki bo prebivalcem Lučin in okolice prinesla vodo iz Zadobja, je odvisno tudi od že težko pričakovane odobritve nepovratnih sredstev, ki bi omogočila sofinanciranje investicije iz evropskih sredstev. »Projekt je nared in samo čakamo na odobritev ministrstva. Ocenjujemo, da je zelo dobro pripravljen, z njim bomo reševali vprašanje pitne vode tudi širše v občini, saj so evropska sredstva dostopna samo za večje vodovode,« je pojasnila Rakovčeva. Napeljave bodo potekale vse do Todraža, kjer bo možna navezava na že obstoječo občinsko mrežo.

Milka Bizovičar