Vpis v vrtec

4.6.2019

Ponovno veliko več oddanih vlog, kot je prostih mest

Tudi letos so na razpis za vpis otrok v vrtca Agata in Zala prejeli več vlog, skupaj 176, kot je v obeh vrtcih z enotami na voljo prostih mest, teh je 109. Starši so bili o sprejemu otroka v vrtec oziroma na čakalno listo že obveščeni.

Za starše je čakanje na sporočilo o sprejemu otroka v vrtec zelo stresno, še posebej ob dejstvu, da je vsako leto oddanih več vlog za sprejem, kot je na voljo prostih mest. Tako so letos v Vrtcu Zala prejeli 90 vlog za redni program vrtca in tri vloge za premestitev med enotami. Od tega je bilo 72 vlog za prvo starostno obdobje in 18 vlog za drugo starostno obdobje, 16 otrok pa ob začetku novega šolskega leta še ne bo izpolnjevalo starostnega pogoja, torej še ne bodo dopolnili 11 mesecev. Prostih mest je v vrtcu Zala z enotami 59 – od tega 24 v centralni enoti v Gorenji vasi, 22 na Dobravi, 11 na Sovodnju in dve mesti v Lučinah. Tako bo v vrtcu delovalo 13 oddelkov. Sedmim otrokom iz vrtca Zala so odložili začetek šolanja in eno leto še ostajajo v vrtcu.
Za sprejem v Vrtec Agata z enotami v Lovskem domu in Javorjah je prispelo 86 vlog, tri vloge pa za premestitev znotraj enot vrtca. Od tega je bilo 54 vlog za prvo starostno obdobje in 32 vlog za drugo starostno obdobje, 17 otrok pa ob začetku šolskega leta še ne bo starih 11 mesecev in torej ne izpolnjujejo starostnega pogoja. V Poljanah je na voljo 43 prostih mest, sedem mest pa se bo spraznilo v enoti Javorje. Skupaj bo tako v vrtcu Agata delovalo sedem oddelkov in po oddelek in pol v enoti Lovskega doma in v Javorjah, torej skupaj 10 oddelkov. Odložitev šolanja so odobrili osmim otrokom.

Smo občina z največ otroki do 14 let, saj predstavljajo kar 21,1 % občanov oziroma povedano drugače: ob novem letu je bil vsak peti prebivalec občine mlajši od 15 let.

O sprejemu odloča komisija
O sprejemu otrok v vrtec odloča sedemčlanska komisija za sprejem otrok v vrtec, ki se trudi zagotoviti mesta največjemu možnemu številu otrok glede na prostorske zmožnosti in ob upoštevanju normativov in standardov za oblikovanje oddelkov predšolske vzgoje. Komisija je na podlagi podatkov, ki so navedeni na vlogi, in dokazil določila število točk ter sestavila prednostni vrstni red za sprejem otrok po enotah. Tiste otroke, ki se niso uvrstili v skupine ali ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja, pa je komisija uvrstila na čakalno listo. V vrtcu Zala je med temi 14 otrok, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem v vrtec, in 16 takih, ki s 1. septembrom še ne bodo dopolnili 11 mesecev. V vrtcu Agata pa je brez prostega mesta ostalo 20 otrok, ki izpolnjuje starostni pogoj, in 17 takih, ki z novim šolskim letom še ne bodo stari 11 mesecev.

Gradnja novega prizidka vrtca poleti 2020
Občina Gorenja vas - Poljane bo nadaljevala s projektom prizidka vrtca Agata. Ta je že pripravljen, pridobili so tudi že gradbeno dovoljenje in imajo zagotovljena nepovratna sredstva Eko sklada. Cilj občine je, da se projekt Prizidek vrtca Agata umesti v proračun za leto 2020 in z deli prične v poletnih mesecih. V novem prizidku bodo uredili šest igralnic vrtca ter dve nadomestni učilnici, saj je šola že pred leti odstopila del šolskih prostorov potrebam vrtca. Uredili bodo tudi predpisane spremljajoče prostore in novo zunanje igrišče za potrebe vrtca. S to novogradnjo na občini predvidevajo, da bodo omogočili vključitev v vrtce tudi tistim otrokom, ki starostni pogoj izpolnijo šele tekom šolskega leta, s čimer bodo odpravili čakalne vrste za vpis v vrtec. Zdaj je v vrtec v občini skupaj vključenih 420 otrok.

Tina Dolenc