Članki

18.11.2021

Praznik nas povezuje

Dne 23. novembra leta 973 je nemški cesar Oton II. svojemu pisarju narekoval darilno listino, s katero je, poleg drugih, tudi ozemlje Poljanske doline do Hotavelj podelil...

Preberi več

18.11.2021

Iz županovega dnevnika

Izbrani dogodki iz županovega pestrega urnika, ki obsega tako projektno vodenje dela občine kot soustvarjanje dogodkov

Preberi več

18.11.2021

Za hitrejši dostop do avtocestnega omrežja

Župani štirih občin s Škofjeloškega ter Kranja, Medvod in Vodic so na pristojne naslovili pobudo za navezavo Škofje Loke in s tem četrte razvojne osi na slovensko...

Preberi več

18.11.2021 Podporni zid v Kopačnici bo preprečil vodno erozijo na območju ceste

Začetek del na cesti Kopačnica–Leskovica

Na odseku lokalne ceste Kopačnica–Leskovica, za odcepom Podpleče, so se začela dela, v okviru katerih bosta izvedeni gradnja dveh podpornih zidov, ki preprečujeta vodno...

Preberi več

18.11.2021 Junija je bila asfaltirana cesta v Predmostu – odcep Podbregar v dolžini tristo metrov. FOTO: ANTON DEBELJAK

Asfaltiranih več odsekov po občini

Konec oktobra so se z asfaltiranjem 140 metrov dolgega odseka na lokalni cesti Poljane–Hotoveljska grapa (od domačije Kočar do domačije Apnar) zaključila še zadnja...

Preberi več

18.11.2021 Stroka priporoča cepljenje in strogo upoštevanje predpisanih ukrepov.

Okužbe naraščajo, ukrepi se zaostrujejo

Število okužb po državi in posledično hospitaliziranih je visoko, zato so na državni ravni v ponedeljek začeli veljati strožji ukrepi za zajezitev širjenja okužb s...

Preberi več

18.11.2021 V ambulanti Koprivec bodo sprejemali paciente, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika ali pa bi ga želeli izbrati v Gorenji vasi.

Sprejemajo nove paciente

V novembru je občina z zdravnikom Janezom Koprivcem iz Ambulante Koprivec podpisala novo koncesijsko pogodbo za petnajst let, na osnovi katere bodo sprejemali paciente, ki...

Preberi več

18.11.2021 Pred kratkim so bila zaključena dela na štirih zahtevnejših plazovih v strmem terenu na območju lokalne ceste Malenski Vrh–Brda. FOTO: BOŠTJAN KOČAR

Sanirani štirje plazovi v Malenskem Vrhu

Pred kratkim so bila zaključena dela na štirih zahtevnejših plazovih v strmem terenu na območju lokalne ceste Malenski Vrh–Brda.

Preberi več

18.11.2021

Pobude za spremembo namembnosti zemljišč

Občina Gorenja vas – Poljane obvešča, da poteka zbiranje novih pobud lastnikov za spremembo namembnosti zemljišč, ki bo potekalo do konca januarja prihodnje leto.

Preberi več

Naslednja številka
24. decembra 2021

Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških novic pošljite do 
6. decembra 
po elektronski pošti na naslov: mateja.rant@g-glas.si

ali na naslov:

Uredništvo Podblegaških novic

Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas