Aktualno

23.7.2020

  

Tradicionalno v Novi Oselici
Že vsa leta od osamosvojitve Slovenije poteka slovesnost pred dnevom državnosti v Novi Oselici. Letos je sveto mašo za domovino daroval župnik Janez Cerar. Zbrane je nagovoril tudi župan Milan Čadež. Po maši se je nekaj več kot šestdeset krajanov zbralo še na prireditvenem prostoru pod starima lipama. Iz vrst mešanega cerkvenega pevskega zbora je zadonela Zdravljica, članica društva upokojencev je brala literarne verze, Štefka Eržen pa z izbranimi mislimi o življenju tukaj in zdaj povezala dogodek v celoto. Večina se je potem še krajši čas zadržala ob ponujenem prigrizku. Razšli so se v upanju, da se ob letu ponovno srečajo ob enakem dogodku, a v sproščenem vzdušju in varnih zdravstvenih razmerah. M. B.

Brezplačni prevoz za upokojence
Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in vsi, starejši od 65 let, lahko medkrajevni potniški promet od 1. julija uporabljajo brezplačno, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo. Vlogo za vozovnico je mogoče oddati na prodajnih mestih ali po pošti s pomočjo predpisanega obrazca, ki ga vložijo na prodajnih mestih enotnih vozovnic ali pa ga na ministrstvo za infrastrukturo naslovijo po navadni oziroma elektronski pošti.

Prostofer tudi v Gorenji vasi
Tudi Občina Gorenja vas - Poljane se je odločila pridružiti projektu zavoda Zlata mreža Prostofer, ki kot mreža brezplačnih prevozov za starejše že uspešno deluje v številnih slovenskih občinah. Gre za trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za večjo mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz, a ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. "Prostoferji pa so v resnici še veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah ..." pojasnjujejo v zavodu Zlata mreža. Vozniki, ki želijo postati prostoferji, lahko to sporočijo Jani Oblak na občini na telefonsko številko (04) 51 83 100 oziroma po elektronski pošti na naslov jana.oblak@obcina-gvp.si.

Subvencionirano bivanje v Študentskem domu Ljubljana
Do 17. avgusta je čas za prijavo na razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2020/2021. V javnem zavodu Študentski dom Ljubljana zato opozarjajo, da je za bivanje v okviru njihovih razpoložljivih zmogljivosti poleg pogojev, ki jih morajo študenti izpolnjevati za subvencionirano bivanje, potrebna tudi pravočasna prijava na razpis. Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja je treba oddati z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ. Vse dodatne informacije glede omenjenega javnega razpisa imajo študenti na voljo v Pisarni za študentske domove, ki za visokošolsko središče v Ljubljani deluje v Študentskem domu Ljubljana, na telefonskih številkah (01) 530 6027, (01) 530 6028 v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek od 9. do 12. ure, sreda od 14. do 16. ure) ali na elektronskem naslovu pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

Za učinkovitejše gospodarjenje z gozdovi
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 6,4 milijona evrov nepovratnih sredstev. Z razpisom želijo povečati odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami in zmanjšati stroške spravila lesa ter s tem omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko upravičenci uveljavljali, so stroški, povezani z naložbami v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak. Upravičenci za izvedbo naložbe lahko pridobijo podporo v višini petdeset odstotkov upravičenih stroškov naložbe; najmanjši znesek znaša petsto evrov, najvišji pa petsto tisoč evrov. Prijavni obrazec lahko vlagatelji izpolnijo samo elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 10. avgusta do vključno 12. oktobra.

Posojila za podjetnike in kmete
Objavljen je nov javni razpis za kreditiranje podjetij in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na Škofjeloškem.
Razvojna agencija Sora je objavila nov javni razpis za dodelitev kratko- in dolgoročnih posojil podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah na Škofjeloškem. Razpis je odprt v okviru Kreditne sheme, v katero finančna sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka.
Dolgoročna posojila bodo dodelili za obdobje do desetih let po obrestni meri šestmesečni euribor plus 2,5 odstotka. Posojila je mogoče pridobiti za nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo, nakup, gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov ter nakup opreme in kmetijske mehanizacije. Najvišji znesek posojila znaša sto tisoč evrov. Obenem so na voljo sredstva za kratkoročna posojila, ki so namenjena financiranju tekočega poslovanja. Do vrednosti petdeset tisoč evrov jih je mogoče pridobiti za obdobje do enega leta po obrestni meri 2,5 odstotka nominalno. Mateja Rant

Sofinanciranje nakupa zaščitne opreme
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil Javni poziv za COVID-19 za nakup zaščitne opreme. Javni poziv je odprt do 31. oktobra. Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine k nakupu zaščitne opreme. V okviru projekta se podjetjem sofinancira nakup zaščitne opreme – pralnih obraznih zaščitnih mask, obraznih zaščitnih mask za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, brezstičnih termometrov za merjenje telesne temperature – za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem covida-19. Namen javnega poziva pa je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije covida-19 oziroma po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.
Vsebina javnega poziva je dostopna na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada pod zavihkom Javni razpisi in pozivi.

Na voljo e-kolesa
V juniju so na Občini Gorenja vas - Poljane prevzeli štiri e-kolesa, pridobljena v sklopu projekta E-nostavno na kolo. Z namenom, da bodo čim prej na voljo za najem zainteresiranim obiskovalcem Info točke v Gorenji vasi, je v pripravi dokumentacija za postavitev e-polnilnice, ki bo pod Sokolskim domom v Gorenji vasi.

Krajevni urad poleti zaprt
Krajevni urad Gorenja vas bo v juliju in avgustu zaprt, so sporočili z Upravne enote Škofja Loka. Stranke lahko vse storitve, ki bi jih sicer opravile na krajevnem uradu, v času uradnih ur opravijo na sedežu upravne enote v Škofji Loki. Od septembra dalje bodo spet poslovali po ustaljenem urniku.

Objavljen razpis za najem športne dvorane
V sezoni 2020/2021 bo v popoldanskem času in ob koncu tedna Športna dvorana Gorenja vas zopet na voljo za najem za izvedbo različnih športnih vadb.
Športna dvorana Gorenja vas, ki je namenu začela služiti februarja lani, je s sodobno opremo v minuli sezoni odlično služila uporabnikom pri izvedbi športnih vadb in aktivnosti. V dopoldanskem in zgodnjepopoldanskem času jo je za izvedbo športne vzgoje in drugih aktivnosti uporabljala Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas, v popoldanskih in večernih urah pa različna društva in klubi za rekreacijsko vadbo in treninge.
Z 9. julijem je bil na spletni strani Zavoda Poljanska dolina, upravljavca športne dvorane, objavljen javni razpis za najem športne dvorane Gorenja vas v sezoni – šolskem letu 2020/2021. Športno dvorano v velikosti 45 krat 24 metrov je možno uporabljati oziroma najeti v celoti ali po tretjinah. Na razpis se lahko prijavijo športna društva in klubi iz občine Gorenja vas - Poljane in zunaj nje, druga društva, organizacije in skupine ter druge fizične in pravne osebe. Rok za prijavo je 7. avgust 2020. Jera Miklavčič

Navodila organizatorjem prireditev
Na podlagi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji mora organizator javne prireditve prijavi oziroma vlogi za izdajo dovoljenja priložiti tudi pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Zakon o javnih zbiranjih določa, da je javna prireditev vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur. Najpogostejša vprašanja in odgovore glede odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja najdete na spletni strani NIJZ.
V vlogi mora organizator prireditve opredeliti način zagotavljanja spoštovanja Higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za prireditve in dogodke, ki jih je pripravil NIJZ. Priporočila so dostopna na njihovi spletni strani. Elektronska vloga za pridobitev mnenja o načrtovanem zbiranju je dostopna na povezavi. Če vloge v elektronski obliki ne morete oddati, jo skupaj z dokazilom o izvedenem plačilu lahko oddate po elektronski pošti na naslov: info@nijz.si. Vloga v obliki dokumenta Word je dostopna na spletni strani NIJZ.
Pred pregledom vloge za izdajo mnenja je potrebno plačilo v višini 30 EUR.
Plačilo se izvede na TRR: SI56 011006000043188
Sklic: davčna številka-1069 (vpišite torej svojo davčno številko, npr. 000000000-1069)
Namen: Plačilo mnenja po odloku COVID
Dokazilo o izvedenem plačilu se v obliki PDF-dokumenta priloži vlogi.
Za vsa vprašanja smo vam na voljo.
Športni pozdrav, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez