Intervju z županom Milanom Čadežem

24.12.2019

»Obeta se nam dinamično leto, v katerem bomo morali znova dokazati, da se vztrajen trud obrestuje«

Občina Gorenja vas - Poljane je v letu 2019 zaključila več pomembnih projektov, hkrati pa že začela tudi nekatere nove. O športni dvorani v Gorenji vasi, delovanju Zavoda Poljanska dolina, nadaljevanju gradnje prizidka Vrtca Agata v Poljanah ter novih projektih smo se ob koncu letošnjega leta pogovarjali z županom Milanom Čadežem.

Občina je letos zaključila izgradnjo športne dvorane v Gorenji vasi. Katere zaključene ali na novo začete večje projekte v občini bi še izpostavili?
Izgradnja nove, energetsko varčne in sodobno opremljene Športne dvorane Gorenja vas ni le največja naložba v zgodovini občine, ampak je bila tudi prepotrebna investicija za kakovostno delovanje osnovne šole. Dvorano uporablja kar 526 učencev iz 24 oddelkov ter vseh šest oddelkov Vrtca Zala. Odlično obiskana je tudi ob popoldnevih, ko je na voljo za športno vadbo za skoraj dve desetini športnih društev. Polna zasedenost dvorane, ki omogoča sočasno vadbo kar trem različnim uporabnikom, dokazuje, da je bila odločitev za gradnjo pravilna. Prav tako smo zadovoljni, da smo izbrali energetsko varčen tip objekta, ki prinaša prihranke pri ogrevanju. Letos smo izvedli še energetsko sanacijo podružnične šole Sovodenj, kjer smo prenovili notranjost objekta in uporabne prostore pridobili še v mansardi. Sovodenj je pridobil tudi novo urejeno vaško jedro z avtobusno postajo in pločniki ter javno razsvetljavo. Po celotni občini smo obnavljali tudi ceste, letos kar 17 odsekov v skupni dolžini štiri kilometre, posebej pa smo zadovoljni, da smo s pomočjo nepovratnih virov uspeli temeljito obnoviti cesto v Javorje, kjer smo izvedli obsežne sanacije plazov.

Kako je potekalo delo v Zavodu Poljanska dolina ter kakšni so načrti za delo zavoda v prihodnje?
Zavod Poljanska dolina je v februarju prevzel v upravljanje novo športno dvorano, le tri mesece kasneje pa še novo Kavarno Visoko. Oboje je velik zalogaj, pri katerem je bilo potrebno zaorati ledino. Prav tako smo z različnimi dogodki skupaj zaznamovali stoto obletnico prve objave zgodovinskega romana Ivana Tavčarja Visoška kronika. Zavod je razvijal dogodke v Šubičevi hiši, skrbel za obisk Rupnikove linije, muzeja Dvorca Visoko, izvedel medobčinski projekt Impresije Škofjeloškega ter izvajal raznovrstne oblike promocije. Zavedam se, da je dodaten preboj mogoče izvesti le ob skupnem sodelovanju zavoda, občine in Razvojne agencije Sora, saj delovanje turističnih delavcev ni omejeno na meje občine.

Kako daleč je obnova oz. novogradnja podružnične šole in vrtca v Javorjah? Za prizidek Vrtca Agata v Poljanah ste že pridobili nepovratna sredstva – ste že začeli z izbiro izvajalca?
Pri prizidku vrtca v Poljanah moramo do začetka naslednje gradbene sezone izbrati izvajalca del ter nato v letu in pol zaključiti gradnjo. Gradbeno dovoljenje imamo že pridobljeno, prav tako so odobrena nepovratna sredstva Eko sklada, saj gre za energetsko varčno gradnjo. Nepovratna sredstva bo nujno treba pridobiti tudi za šolo v Javorjah, kjer smo se odločili za novogradnjo šolskega poslopja, ki je bilo doslej že večkrat prizidano. Žal je od zadnjega razpisa za subvencioniranje gradnje šolskih objektov minilo že več kot 11 let in tudi pri objavi novega razpisa za zdaj ostaja zgolj pri obljubah. Zato bomo z vodstvom šole morali poiskati optimalne rešitve za organizacijo pouka v prehodnem obdobju.

Za Dvorec Visoko pa je nekaj sredstev odobrilo Ministrstvo za kulturo?
Ministrstvo nam je po več neuspelih poskusih kandidiranja letos le odobrilo dobrih devetdeset tisočakov za obnovo dvorca, ki ga je Vlada Republike Slovenije razglasila za kulturni spomenik državnega pomena. Z obnovo nameravamo zaključiti pomladi, prenovili pa bomo še preostale tlake in vhodno vežo v pritličju ter dogradili ogrevanje, dvorec bo dobil tudi novo strešno kritino.

Kako daleč je projekt toplic v Kopačnici?
Po več kot desetletju je koncesijo letos končno pridobilo podjetje IJP iz Ljubnega, ki si je izkušnje že pridobilo z razvojem dveh lokacij butičnega glampinga. Prav te izkušnje želijo preliti tudi v ureditev toplic v Kopačnici, za katere pripravljajo dopolnjeno idejno zasnovo, ki smo jo že javno razgrnili ob septembrski javni razgrnitvi občinskega prostorskega načrta. Prav sprejetje slednjega bo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo toplic v Kopačnici, ki jih tako občani kot širše zaledje že nestrpno pričakujejo.

Kateri so večji projekti, ki jih v prihodnje načrtujete v občini?
Proračun za leto 2020 presega 10 milijonov, vendar je še vedno za slab milijon manjši od proračuna preteklih dveh let, pa čeprav smo vanj vključili kredit za financiranje gradnje prizidka Vrtca Agata, da bi lahko ob izvajanju investicij šolskih objektov izvedli vsaj del nujnih obnov dotrajanih cestnih odsekov. Leta, ko smo investicijam še lahko namenili polovico proračuna, so namreč mimo, saj tekoči stroški še vedno rastejo. Med njimi je največje plačilo za programe vrtca, ki dosega 1,5 milijona, šolski prevozi znašajo 0,4 milijona, rastejo tudi stroški zimskega vzdrževanja cest. Kljub temu načrtujemo obnovo poldrugega kilometra ceste v Staro Oselico ter začetek obnove dveh kilometrov ceste v Kopačnici, nadaljevali bomo tudi s sanacijo plazov na cesti proti Žetini, kjer smo zaradi zahtevnosti terena pridobili dodatna nepovratna sredstva. Največja investicija prihodnjega leta pa bo izvajanje protipoplavnih ukrepov Poljane, ki pa jo v treh četrtinah financira Vodni sklad Direkcije za vode. Občina bo financirala obnovo prometnic in novega poplavno varnejšega mostu. Na območju prestavitve struge Sore bo urejeno tudi novo poletno kopališče.

Na področju zdravstvenega varstva ste uspeli urediti več pomembnih stvari; zaposleni so novi zdravniki, zobozdravniki, pa tudi urejene nove ordinacije. Kaj na tem področju še nameravate urediti v prihodnje?
Gorenjevaški zdravstveni dom dejansko postaja sodoben zdravstveni center priznanih strokovnjakov z vizijo nadaljnjega razvoja in s ciljem promovirati zdrav način življenja. Januarja je začela delovati nova ambulanta za otroke in deloma odrasle, z avgustom se je razširil tudi program zobozdravstva obstoječih ambulant za odrasle, kjer je zaposlena nova zobozdravnica. V začetku leta je bil razširjen delovni čas otroške ambulante. Za delo v Zdravstvenem domu Gorenja vas se je odločil nov zdravnik družinske medicine dr. Marko Možina, ki je pripravil tudi poseben razvojni načrt družinske medicine v Gorenji vasi. V ta namen občina načrtuje ureditev novih, sodobno opremljenih ambulant družinske medicine v prostorih nekdanje lekarne, za kar pripravljamo potrebno dokumentacijo. Lekarna, zdaj ena najsodobnejših na Gorenjskem, pa se je aprila preselila v pritličje zdravstvenega doma.
Z razvojem dejavnosti našega zdravstvenega doma smo lahko toliko bolj zadovoljni ob dejstvu, da v Sloveniji trenutno manjka več kot 200 družinskih zdravnikov in ordinacije marsikje samevajo, saj celo Ministrstvo za zdravje ne more doseči, da bi se v državi izobrazilo toliko zdravnikov, kot jih potrebujemo. Ob tem še toliko bolj cenimo trud in prizadevnost domačih zdravnikov, ki dobro sodelujejo in jim ne manjka novih razvojnih pobud, katerim bomo na občini tudi v prihodnje stopali nasproti.

Če si predstavljate, da je konec leta 2020 – kaj vidite, da ste uresničili?
Čez leto dni bodo še vedno v zamahu gradnje večletnih investicij, ki jih začenjamo z novim letom, tako kot ob letošnjem bodo tudi ob prihodnjem novem letu odprta nova gradbišča cest. Do tedaj pa bi morala biti dokončno potrjena vloga 1,5 milijona evropskih sredstev za gradnjo vodovoda Lučine in obnovo vodovoda Suša–Brda–Hlavče Njive, s katerim želimo vključiti v oskrbo nove vire pitne vode. Ob sodelovanju z Direkcijo za infrastrukturo bi moralo biti dograjeno krožišče Poljane, v največjem zamahu gradnje odsekov cest Trebija–Sovodenj, Lučine–Suhi dol, za drugi del ceste Gorenja vas–Todraž pa izbran izvajalec. Pa zametki kopališča na Trebiji, lahko bomo napovedali tudi gradnjo prvega dela kolesarskih poti po Poljanski dolini, v katerem se medobčinsko povezujemo. Morda nam uspe uresničiti tudi prostovoljski projekt Prostofer, to so prevozi za starejše, po katerem občani vedno pogosteje povprašujejo, pa še bi se kaj našlo. Obeta se nam torej dinamično leto, v katerem bomo morali znova dokazati, da se vztrajen trud obrestuje.

Kaj želite sebi in občanom v novem letu?
Sebi in sodelavcem, občankam in občanom, celotni ekipi občinske uprave, občinskim svetnikom in svetom krajevnih skupnosti želim vztrajnosti ter zavedanja, da smo skupaj znova dosegli ambiciozne cilje. Tudi v prihodnje si želim dobrega sodelovanja za čim boljše rezultate. Delavnost, podjetnost in vztrajnost naših občanov ter dobro delo vseh ustvarjalcev naše lokalne skupnosti nas je tudi letos pripeljala v sam vrh na lestvici občin, v katerih se dobro živi. Prav tega, pa tudi zdravja in pozitivne naravnanosti želim vsem občankam in občanom Občine Gorenja vas - Poljane tudi v novem letu 2020.

Pogovarjala se je Kristina Zajc Božič.