Na krajevni urad po več kot le osebno izkaznico

25.3.2021

Upravna enota Škofja Loka s tremi oddelki – za občo upravo in skupne zadeve, okolje, prostor in kmetijstvo ter za upravne notranje zadeve – ima poleg matičnih prostorov v Škofji Loki še tri krajevne urade – v Železnikih, Žireh in Gorenji vasi.

To lahko marsikateremu od prebivalcev iz oddaljenejših krajev skrajša pot do storitev s seznama upravnih postopkov in nalog. Občani se lahko zglasite v uradih, ko potrebujete osebno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje za slovenske državljane ali podaljšanje tako vozniškega kot prometnega dovoljenja (samo v primerih, ko ni treba izdati novega obrazca prometnega dovoljenja). Na uradih sprejemajo naročila za izdajo tretje registrske tablice (zaradi poškodbe ali obrabe), uredijo odjavo vozila iz prometa, prijavo na teoretični ali praktični del vozniškega izpita, prijavo ali odjavo prebivališča, potrditev podpore volivcev v času, ki je določen za potrjevanje podpor, ali pa se pri njih zglasite, če želite opraviti katero izmed upravnih overitev: podpisa, fotokopije, garantnega pisma.

Sprejemajo vloge za pridobitev spletnega kvalificiranega potrdila SIGENCA. Na krajevnih uradih se lahko pridobijo vsa potrdila iz uradnih evidenc s področja MNZ (razen izpisov iz matičnega registra), zemljiško-knjižni izpisi, izpisi iz geodetskih podatkov, prav tako pa lahko občani oddate vlogo za vse vrste potrdil oziroma postopkov v pristojnosti upravne enote.

Poleg omenjenih storitev se lahko na krajevnih uradih oddajo vloga za ostale delovna področja upravne enote, razen vlog in dopolnitev za gradbene postopke zaradi logističnih ovir glede prenosa tehnične dokumentacije.

Krajevni urad Gorenja vas - Poljane v pritličju Sokolskega doma v Gorenji vasi je za stranke odprt vsak torek od 8. do 15.30. Čeprav je bil urad med epidemijo nekaj časa zaprt, so s storitvami ob upoštevanju omejitvenih ukrepov ob pojavu epidemije od 11. januarja spet na voljo občankam in občanom. Za obisk krajevnega urada se je treba zaradi epidemioloških razmer najaviti in rezervirati termin na telefonski številki 041 741 738. Če pa želite upravne storitve opraviti na sedežu upravne enote, na Poljanski cesti 2 v Škofji Loki, morate prav tako rezervirati termin, in sicer na telefonski številki 04 511 23 60 ali po elektronski pošti: ue.skofjaloka@gov.si.

Damjana Peternelj