Podeljena koncesija za patronažo

21.10.2021

Koncesijo je pridobila Irena Kuralt, diplomirana medicinska sestra iz Škofje Loke, ki je oktobra že začela delati.

Občina je že marca letos na Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG) poslala prošnjo za izdajo soglasja k širitvi koncesije za področje patronažne službe oziroma za prevzem programa patronažne službe, ki ga je do tedaj v obsegu 1,6 tima na območju občine izvajalo Osnovno zdravstvo Gorenjske, enota Zdravstveni dom Škofja Loka. Od OZG je prevzela program patronažne službe in zdravstvene nege v obsegu 1,0 tima in ga z razpisom za 15 let podelila koncesionarju.

Na občini so koncesijo podelili, saj so želeli zagotoviti program zaradi večanja števila prebivalcev. "Podeljena koncesija za izvajanje patronažne službe predstavlja eno od dveh podeljenih koncesij za to področje primarne medicine in je zgolj nadomestila obstoječe delovno mesto patronažne sestre, ki je delo opravljala iz Zdravstvenega doma Škofja Loka v okviru javne mreže. Program se je celo nekoliko zmanjšal, saj se je delno prerazporedil na sestrski del nove gorenjevaške ginekološke ambulante. Zato smo na ministrstvo že naslovili prošnjo za zagotovitev tretje patronažne sestre, saj menimo, da smo kot podeželska občina, kjer naši starostniki zelo dolgo živijo v domačem okolju, poleg tega pa imamo nadpovprečno število novorojencev, do vrnitve programa v prvotni obseg še kako upravičeni," je ob tem pojasnila Elizabeta Rakovec z občinske uprave.

OZG je občini podelil 1,0 programa patronaže, 0,6 programa patronažne službe, ki je bil začasno pridobljen oziroma prestrukturiran iz programa ginekologije, bodo ohranili za to dejavnost, saj se bo z zaposlitvijo specialistke Eve Torkar začel novembra izvajati tudi v Gorenji vasi. Pacientke se lahko naročijo na telefonskih številkah obeh ginekoloških ambulant v Zdravstvenem domu Škofja Loka, in sicer v ordinacijskem času, v ambulanti 1 na telefonski številki 04/502 00 53, v ambulanti 2 pa na telefonski številki 04/502 00 47.

Koncesijo je občina podelila septembra s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja. To je Irena Kuralt, diplomirana medicinska sestra, ki prihaja iz Škofje Loke in je bila pred tem 28 let zaposlena v Zdravstvenem domu Ljubljana, v patronažni službi v Šiški. "Za opravljanje patronažne zdravstvene nege na vašem koncu sem se odločila, ker se je pojavila možnost in ker mi je bliže," je pojasnila svojo odločitev in dodala, da se delo medicinske sestre na terenu precej razlikuje od dela v ustanovi. "Oskrbujemo paciente in družine od rojstva do zadnjih dni življenja. Zahteva veliko znanja in prilagajanja, kajti me vstopamo v domove pacientov, v njihovo intimo in smo v tem pogledu v drugačnem položaju, lahko si tudi zavrnjen." Po prvih dneh dela na novem območju, ki ga pokriva, je prijetno presenečena. "Povsod sem lepo sprejeta. Razlika s prejšnjim delom je predvsem v populaciji pacientov, tam je bilo mestno okolje, tukaj podeželje. Tu imate veliko rojstev, več kot v Ljubljani, kar je super!" pove, čeprav je delo dokaj pestro in naporno, kot priznava, za zdaj predvsem zaradi nepoznavanja terena.

Damjana Peternelj