Pridobili dodatna parkirišča

22.9.2022

Ob pokopališču v Stari Oselici je Občina Gorenja vas - Poljane uredila več kot dvajset dodatnih parkirišč. Prihodnje leto jih bodo še asfaltirali.

Občina Gorenja vas - Poljane je ob pokopališču v Stari Oselici v drugi polovici avgusta končala urejanje dodatnih parkirišč. Izvajalec TGM VIC je ta čas izvedel prvo fazo predvidenih del, ki je zajemala ureditev celotnega platoja novega parkirišča za zdaj še v makadamski izvedbi, potrebne pripadajoče kamnite oporni zidove in stopnice za dostop, je pojasnil višji referent za področje investicij na občini Igor Kržišnik.

V sklopu doslej opravljenih del so uredili tudi dostope z novega parkirišča proti zgornjemu platoju in dostop v cerkev. Dela so bila po Kržišnikovih besedah vredna okrog 45 tisoč evrov. Ob pokopališču je tako po novem prostor za okrog 25 parkiranih vozil. »V naslednji fazi, predvidoma prihodnje leto, se bo izvedla še končna obloga makadamskega parkirišča, predvideno delno s travnimi ploščami in delno z asfaltom.«

Mateja Rant