Prostofer tudi v Gorenji vasi

25.9.2020

Projektu zavoda Zlata mreža Prostofer, ki kot mreža brezplačnih prevozov za starejše že uspešno deluje v številnih slovenskih občinah, se je odločila pridružiti tudi Občina Gorenja vas - Poljane.

Prostofer je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Številni starejši imajo velike težave s prevozi, sploh če so doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne mreže. Tisti iz bolj oddaljenih krajev se velikokrat ne morejo odpraviti po opravkih, kadar si želijo, temveč se prilagajajo možnostim oziroma času, ko jim lahko pomagajo družinski člani ali prijatelji. Nekateri se odločijo za taksi, vendar pa to pomeni dodatne stroške, kar je za številne prevelik finančni zalogaj, zato tovrstnih prevozov ne uporabljajo.

Komu je namenjen Prostofer?
Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.

Zakaj Prostofer?
Brezplačni prostoferski prevozi starejšim omogočajo:
– večjo mobilnost,
– večjo socialno vključenost,
– medsebojno povezovanje,
– medsebojno pomoč,
– boljšo kvaliteto življenja v tretjem življenjskem obdobju,
– čim dlje lahko ostanejo doma (čim kasnejši odhod v dom za ostarele). 
Druženje in občutek koristnosti igrata pomembno vlogo pri aktivnem staranju. 

Kako deluje Prostofer?
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 080 10 10. V komunikacijskem centru nato zabeležijo njegove podatke in lokacijo prevoza.
Po najavi prevoza klicni center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz. Vozilo je zagotovljeno s strani občine, prav tako je poskrbljeno za zavarovanje tako voznika kot tudi sopotnikov. Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov vsak delovnik med 8. in 18. uro, rezervacijo prevoza pa je treba najaviti vsaj tri dni pred izvedbo storitve. Vozniki prostovoljci bodo prevoze opravljali od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam.

Vse kandidate, ki želijo postati prostoferji, vljudno vabimo, da pokličejo na Občino Gorenja vas - Poljane na (04) 51 83 112 (Jana Oblak), svoj interes pa lahko sporočijo tudi na e-naslov: jana.oblak@obcina-gvp.si.

Kdo je lahko prostofer?
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar pa so prostoferji v resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah ... To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za samoumevno in častno dejanje.

Kako postati prostofer?
Vozniki, ki želijo postati prostoferji, to sporočijo na občino, v kateri živijo in je priključena projektu Prostofer.