Prvič v vrtec septembra sto otrok

23.6.2022

Za vpis v oba vrtca v občini, Zala in Agata, so skupaj prejeli več kot 140 vlog, septembra pa bo v vrtec prvič vstopilo sto otrok.

Za vpis v redni program Vrtca Zala so prejeli 71 vlog, ob tem pa še 13 vlog za premestitev iz Vrtca Agata in med enotami Vrtca Zala, je pojasnila pomočnica ravnatelja OŠ Ivana Tavčarja za Vrtec Zala Petra Homec. Od tega je bilo 64 vlog za prvo starostno obdobje in 20 vlog za drugo starostno obdobje, 15 otrok pa ne izpolnjuje pogoja starosti za vpis s 1. septembrom. V vrtec bodo tako 1. septembra sprejeli 57 otrok, in sicer 21 v Vrtec Zala, 25 v enoto Dobrava in 11 v enoto na Sovodnju. »Na čakalnem seznamu so ostali še trije otroci iz Lučin, saj v enoti Lučine letos ni bilo prostega mesta. Starši niso želeli sprejeti mesta v centralnem Vrtcu Zala oziroma enoti Dobrava,« je razložila Petra Homec in dodala, da bodo še pet otrok v vrtca Dobrava in Zala lahko sprejeli v sredini septembra, ko bodo izpolnili pogoj starosti. »Preostale otroke na čakalnem seznamu, ki bodo kasneje dosegli starost 11 mescev oziroma se bo staršem iztekel podaljšani porodniški dopust, pa bomo preusmerili v Vrtec Agata v Poljanah v naši občini.«

Za vpis v Vrtec Agata so po besedah pomočnice ravnateljice OŠ Poljane Jožice Maček prejeli 62 vlog, in sicer 52 za centralni Vrtec Agata Poljane in deset za enoto v Javorjah. »Vse otroke, ki so bili dovolj stari, smo sprejeli v vrtec, 14 otrok ni izpolnjevalo starostnega pogoja, zato so ostali na čakalnem seznamu, v vrtec pa jih bomo vključevali postopoma s skupnega čakalnega seznama Občine Gorenja vas Poljane.« Pet staršev je odstopilo od podpisa pogodbe, zato bo 1. septembra Vrtec Agata začelo obiskovati 43 otrok, od tega 35 otrok v Poljanah in osem otrok v enoti Javorje. Kot je še pojasnila Jožica Maček, vloge za sprejem otrok v vrtec sprejemajo vse leto, tako da so po končanem razpisu prejeli še šest vlog za sprejem otroka v vrtec.

Mateja Rant