Za celostni razvoj kolesarstva

25.3.2021

Gorenjsko kolesarsko omrežje je skrbno izdelan preplet povezav na območju Gorenjske in nekaterih sosednjih občin. Mreža cest, primernih za kolesarjenje, ponuja priložnost za popotovanje od kraja do kraja, odkrivanje znamenitosti na poti in srečevanje z lokalnim prebivalstvom.

Na Gorenjskem si že od leta 2015 prizadevamo za celosten razvoj kolesarstva na regionalni ravni. Takrat je začel delovati Svetovalni organ gorenjske regije za razvoj kolesarstva (SORK) kot strokovno telo odbora za okolje, prostor in infrastrukturo pri Razvojnem svetu gorenjske regije. Po dobrih petih letih delovanja je eden najpomembnejših rezultatov vzpostavitev gorenjskega kolesarskega omrežja. Gre za skrbno izdelan preplet 640 kilometrov državnih in lokalnih kolesarskih povezav na Gorenjskem in v nekaterih sosednjih občinah. Pri določitvi so bili upoštevani mednarodni kriteriji prometne varnosti, atraktivnost pokrajine in dosegljivosti gostinskih in servisnih storitev, trase pa so bile potrjene s strani vseh 24 vključenih občin ter Direkcije RS za infrastrukturo. Glavni cilj projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje v letošnjem letu je na celotnem omrežju postaviti enotno prometno signalizacijo za kolesarje – usmerjevalne in informacijske table), posvetili pa se bomo tudi natančnemu digitalnemu prikazu obstoječe kolesarske infrastrukture in evidentiranju črnih točk oziroma odsekov na omrežju. Slednje z namenom, da se tem lokacijam pri načrtovanju investicij nameni posebna pozornost, se prioritetno odpravijo in se kolesarjem zagotovi varna pot. Gorenjska regija bo na tem področju opravila pionirsko delo, saj je prva v državi, ki se je vzpostavitve omrežja lotila na tako sistematičen način. 

Za prepoznavno podobo gorenjskega kolesarskega omrežja skrbi logotip, izdelani so promocijski zemljevidi in spletna stran Gorenjsko kolesarsko omrežje s petimi predlaganimi izleti in GPX-sledmi. Prav vsak kolesar lahko najde sebi primerno in ustrezno traso, kjer bo doživel širše območje Gorenjske. Letos bomo nadgradili tudi koncept kolesarju prijazen ponudnik, v katerega bodo vključeni predstavniki turističnih namestitev in storitev, kolesarske povezave ter naravne in kulturne zanimivosti pa bomo promovirali tudi na družabnem omrežju Instagram, kjer nas najdete pod imenom @gko_bike. Projekt Gorenjsko kolesarsko omrežje v letošnjem letu financira tudi Občina Gorenja vas-Poljane, izvajata pa ga Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in BSC Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske.

Nina Kobal, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske