Začeli sanacijo plazov v Malenskem Vrhu

22.7.2021

Konec junija je župan Milan Čadež podpisal pogodbo o gradnji za sanacijo plazov v Malenskem Vrhu, ki jo bo izvajalo podjetje Dolenc, izbrano med sedmimi ponudniki.

Od obilnega deževja spomladi 2019 del območja, po katerem poteka cestišče, plazi. Kljub manjšim interventnim posegom se stanje ni izboljšalo, zato so se na občini odločili izvesti obsežnejšo globinsko sanacijo terena, ki naj bi ga primerno utrdili za ponovno ureditev cestišča. Gradbena dela so se že začela sredi tega meseca in zajemajo sanacijo treh usadov in enega plazu ter zamenjavo asfaltne podlage na 270-metrskem odseku na cesti Malenski Vrh–Gorenje Brdo, pri stanovanjskih hišah Malenski Vrh 1 in 2.

Dela se bodo izvajala pod strokovnim nadzorom geologa, in sicer na osnovi projekta PZI, ki ga je izdelalo podjetje Geotrias. "Gradbena dela zajemajo izdelavo kamnitih zložb in kamnite pete na šinah, izvedbo drenaže območja plazenja in zamenjavo cestne podlage in asfalta na odseku," je pojasnil Boštjan Kočar z občinske uprave, ki je povedal še, da bo asfaltiranje opravilo podjetje Mapri Proasfalt. Vrednost del je 187.578,34 evra z DDV. "Financira jih ministrstvo za okolje in prostor, sektor za sanacijo po naravnih nesrečah, strošek Občine Gorenja vas - Poljane predstavljajo DDV, projektna dokumentacija in nadzor," je še povedal Kočar. Zaradi gradnje bo cesta zaprta. Obvoz za osebna vozila bo po kolovozni poti nad gradbiščem, za tovorna vozila pa skozi Volčo ali Sušo. Dela naj bi predvidoma zaključili do konca septembra.

Damjana Peternelj