Anton Debeljak je novi podžupan

19.7.2019

Junija je župan predstavil novega podžupana.

Funkcijo bo do volitev, ki so predvidene novembra leta 2022, opravljal dosedanji predsednik Krajevne skupnosti (KS) Poljane Anton Debeljak. Z njim smo se pogovarjali o novi funkciji ter projektih, ki ga čakajo.

Kaj vam ta funkcija pomeni?
Predlog župana o mojem imenovanju sem na začetku vzel v daljši premislek, saj sem do sedaj, skoraj devet let, z veseljem opravljal funkcijo predsednika KS Poljane. Odločil sem se, da sprejmem mesto podžupana, ki ga bom opravljal z vso odgovornostjo. Nenazadnje sem vesel, da imam do neke mere priložnost soustvarjati razvoj občine. Obenem želim, da bo ta napredek viden tudi v očeh naših občanov. Trudil se bom, da bo moje delo jasno, javno in opravljeno v dogovoru s krajevnimi skupnostmi, občinsko upravo in županom. Že v mandatih, ko sem bil predsednik KS Poljane, je bilo sodelovanje z županom in občinsko upravo zelo uspešno.

Katera področja boste kot podžupan pokrivali?
Velik odstotek občanov naše občine živi v hribovitem delu občine in jih z dolino povezujejo lokalne ceste ter javne poti, ki jih je v občini več kot 385 kilometrov. Kot podžupan bom pomagal županu pri njegovem delu, zlasti pa bom opravljal naloge s področja javne infrastrukture, predvsem na cestnem področju. V občini je še kar nekaj odsekov cest, kjer se občani vsakodnevno vozijo po makadamskih cestah in prav njim bo treba priti naproti. Krajevne skupnosti imajo pripravljene predloge za obnovo že asfaltiranih, a močno poškodovanih asfaltnih cest. V prihodnjih letih bo potrebno iz občinskega proračuna nameniti še več sredstev za ceste.

Anton Debeljak se je rodil 29. aprila 1956 v Bukovem Vrhu in odraščal v kmečki družini. Po končani osnovni šoli se je izučil za orodjarja in polnih 40 let delal v orodjarstvu. Že kot zaposlen v podjetju Polycom je bil izvoljen v Svet KS Poljane, od oktobra 2010 je bil predsednik KS Poljane, drugi mandat je tudi občinski svetnik. Župan Občine Gorenja vas - Poljane ga je povabil k več projektnim skupinam (priprava in izpeljava pohodnega občinskega kroga, pohodna pot Cvetje v jeseni …). V prostem času rad kolesari, v veliko veselje pa mu je vsako leto z ženo prehoditi občinski pohodni krog in tako spoznavati kraje ter občane.

Kako vidite delovanje Občine Gorenja vas - Poljane? Na katerih področjih v občini vidite možnosti za izboljšave?
Če hočemo zadržati naše občane v vaseh pod Blegošem, pod Ermanovcem, pod Pasjo Ravnjo ..., jim moramo zagotoviti primerno infrastrukturo, kot so ceste, vodovod, optika … Prav to so področja, v katera bo v prihodnjih letih treba vložiti več sredstev. Našo občino vidim kot zelo uspešno na številnih področjih. Po lanskoletnih podatkih časopisa Finance o tem, kje v Sloveniji se najbolje živi, je Občina Gorenja vas - Poljane med 212 slovenskimi občinami zasedla odlično tretje mesto. Za takšen rezultat se lahko zahvalimo vsem občanom, ki se vsak na svojem področju trudijo za razvoj občine. Zanimiv je še projekt, ki pa seveda ni odvisen samo od naše občine, in sicer izgradnja kolesarske poti iz Škofje Loke po Poljanski in Selški dolini.

Svet KS Poljane je na seji 26. junija 2019 za predsednika KS Poljane imenoval Franca Dolenca. Anton Debeljak bo v KS Poljane še naprej aktiven, opravljal bo delo tajnika KS.

Kot dolgoletni predsednik KS Poljane imate veliko izkušenj s projekti v Poljanah in sicer v občini. Kateri so trenutno odprti projekti, ki jih boste začeli oz. dokončali?
V načrtu je izvedba triletnega projekta investicijskega vzdrževanja cest. Program je bil pripravljen v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in vključuje devet dotrajanih odsekov cest. Začetek del je predviden jeseni 2019. Po načrtih, ki jih pripravljajo krajevne skupnosti, pa se bodo asfaltirali še odseki cest, ki so financirani iz proračuna posameznih krajevnih skupnosti. V Poljanah bo v naslednjih letih potekala protipoplavna ureditev, trenutno poteka izbira izvajalcev del. Zaradi obsežnosti del bo projekt predvidoma končan v dobrih dveh letih. V Poljanah in na Sovodnju se pripravljata dva projekta, ki bosta namenjena našim najmlajšim občanom in se bosta izvajala v naslednjih dveh letih: v Poljanah bomo gradili prizidek Vrtca Agata, na Sovodnju pa bo izvedena energetska sanacija in prenova Podružnične šole Sovodenj.

Kristina Z. Božič